Feministické divadlo a jeho slovenská cesta

Iveta Škripková

2023

Srdečne pozývame na prezentáciu novej publikácie Ivety Škripkovej s názvom Feministické divadlo a jeho slovenská cesta.

KEDY: utorok 22. novembra 2022, 17.00

KDE: Štúdio 12, Jakubovo námestie 12, Bratislava
 

Publikáciu Divadelného ústavu predstaví teatrologička Nadežda Lindovská v rozhovore s autorkou knihy, dramatičkou a divadelnou režisérkou Ivetou Škripkovou.

Knihu do života uvedie spisovateľka, prekladateľka a vydavateľka Jana Juráňová.

 

Recenzentky knihy: Mgr. Lenka Kukurová, Ph.D., Mgr. Art. Eva Kyselová, Ph.D.

Ilustrácie: Slavomíra Ondrušová

Návrh obálky, grafický design, zalomenie: Eva Šimovičová, Dominika Valentovičová

 

„Chcem, aby si bola pekná, lebo na to máš. Vravela mama. Len ten tvoj zadok. Vravel brat. Moje zlaté dievčatko. Mne tvoj zadok neprekáža. Vravel ocko. Ach, ten môj zadok. Vravím ja.“ 

Úryvok z dramatického textu MOCAD(R)ÁMY

 

„Často sa v súvislosti s činnosťou žien, napr. v autorskej tvorbe, pri manažovaní divadla, v teatrológii, konštatuje tzv. pragmatický rozpor, ktorý ,nehovorí o tom, o čom nie je možné hovoriť, ale ukazuje, že je tu niečo, o čom sa hovoriť nedá...‘ Na tento rozpor narážam v praxi a v osobnom živote stále.“

Iveta Škripková

 

„Dúfam, že publikácia poslúži na ďalšie teoretické hľadanie a rozvoj feministického, rodovo citlivého antidiskriminačného diskurzu v slovenskom divadle. Ďakujem za možnosť o tom písať.“

Iveta Škripková

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Feministické divadlo a jeho slovenská cesta In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/11/2022. Získané 24/07/2024 - 15:08. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/feministicke-divadlo-jeho-slovenska-cesta