Feministické odvrávanie

Jana Cviková pre Stredoeurópske fórum 2021

HOSTINA Stredoeruópskeho fóra 17. novembra 2021 obsahovala celkom 34 miniatúrnych príhovorov ľudí rôznych generácií, ktoré si v podaní herečiek a hercov môžete pozrieť aj na videozázname TU.

Uverejňujeme príspevok aspekťáčky a literárnej vedkyne Jany Cvikovej; v bratislavskej Starej tržnici ho predniesol Ján Gordulič. 

 

V knihe o rodových aspektoch pamäti Ako odvrávať novembru 1989 sa autorka Zuzana Maďarová okrem iného zamýšľa nad chápaním úlohy širokej verejnosti v revolučnom dianí. Verejnosti venuje pozornosť „ako aktérke, ktorá sa z kolektívnych príbehov novembra 1989 postupne vytratila“, akoby vybrané viditeľné postavy revolúcie, prevažne mužského rodu, na svojich pódiách zrazu osireli. Akoby mnohí súputníci a súputníčky zmizli, pričom sa príbeh revolúcie často z pokračujúceho procesu zredukoval na momenty zlomu. Lenže revolúcia sa skladala aj z množstva viditeľnej a neviditeľnej dlhodobej práce mnohých ľudí, bez ohľadu na to, či sa ich mená stali súčasťou príbehu reprodukovaného inštitúciami kolektívnej pamäti, alebo nie. V neposlednom rade sa na nej významne podieľali všetci tí, ktorí sa ako široká verejnosť postavili proti totalite.

K tejto verejnosti som patrila aj ja. Zoči-voči Novembru bola pre mňa najdôležitejšia sloboda svetonázoru, vierovyznania a pohybu poza hranice – krajín i poznania... 

Keď som však už počas generálneho štrajku 27. novembra v areáli SAV ako tehotná počula prvého rečníka kázať proti právu ženy na rozhodnutie v otázke interrupcie, pochopila som, že odvrávanie, ktoré ma sprevádzalo v totalite, budem potrebovať naďalej. Napriek všetkému som vďačná, že totalitnú istotu po novembri 1989 vystriedala neistota hľadania. Vďačná, že sme si mohli vytvoriť priestor pre zmysluplné feministické odvrávanie.

Feministické odvrávanie vie, že rešpekt k životu znamená aj rešpekt k prírode, zdraviu, k ľudským právam, v neposlednom rade k reprodukčným právam a zdraviu. Uvedomuje si nevyhnutnosť sociálnej solidarity, ako aj hodnotu starostlivosti. A stále znova spochybňuje zdanlivú kontrolu a istotu, čoho význam ukázala aj pandémia, ktorá na nás v nebývalej miere nalieha, aby sme sa naučili žiť s neistotou z budúcnosti.

 

.

 

Ako citovať tento článok:

red. Feministické odvrávanie In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/11/2021. Získané 24/07/2024 - 13:56. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/feministicke-odvravanie