Feministické prístupy k hodnote práce a ekonomike

red.

„Základným východiskom feministickej kritiky je kritika androcentrického ponímania ekonomiky, podľa ktorého sa ženská práca považuje za menej hodnotnú. Tento pohľad je zakotvený hlboko v štruktúre spoločnosti a je inštitucionalizovaný ekonomickými kritériami zhodnocovania práce a jej rozdelenia na platenú verejnú (produktívnu) sféru a neplatenú súkromnú (reproduktívnu) sféru.“ 

Prečítajte si ukážku z knihy Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaníStiahnuť si môžete aj celú knihu vo formáte pdf.

Ako citovať tento článok:

red. Feministické prístupy k hodnote práce a ekonomike In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/09/2015. Získané 19/06/2024 - 18:09. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/feministicke-pristupy-k-hodnote-prace-ekonomike