Festival Týždeň nových menšín [fjúžn]

Nadácia Milana Šimečku pozýva na 7. ročník festivalu Týždeň nových menšín [fjúžn]

KEDY: 19. - 25. apríla 2012

KDE: v Bratislave

V stredu 25. apríla o 19.00 hod. v KC Dunaj vystúpi na diskusii Bratislová - Cudzinci v Bratislave aj Janet Livingstone, ktorá pracuje na anglickom preklade románu Ireny Brežnej Na slepačích krídlach. Prečítajte si úryvok z rozhovoru, v ktorom hovorí aj o tom, aké je to prekladať slovo prašiak alebo atmosféru 50. rokov Československa do angličtiny.

Podrobný profram festivalu nájdete na: fjuzn.sk

Ako citovať tento článok:

red. Festival Týždeň nových menšín [fjúžn] In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/04/2012. Získané 10/12/2023 - 09:02. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/festival-tyzden-novych-mensin-fjuzn