Gratulujeme Jiřine Šiklovej

Česká sociologička, publicistka a naša priateľka, ktorá stála aj pri zrode ASPEKTU, Jiřina Šiklová oslavuje 17. júna okrúhle osemdesiate piate narodeniny. Gratulujeme a želáme do ďalších rokov všetko najlepšie.

Pripomeňme si texty Jiřiny Šiklovej, ktoré nájdete na webových stránkach v knižnici ASPEKTU:

www.aspekt.sk

O mateřství ve vězení. In Aspekt 1/1994

Knižnica ASPEKTU

 

Šiklová, Jiřina. 2013. Vyhoštěná smrt. Praha: Kalich.

Šiklová, Jiřina. 2008. Deník staré paní. Praha: Kalich.

Šiklová, Jiřina. 2007. Dopisy vnučce. Praha: Kalich.

Proč slovensko-český Aspekt. In Aspekt 1/1993

Ženy v transformaci – příklad České republiky. In ASPEKTin - feministický webzin

a iné...

Ako citovať tento článok:

red. Gratulujeme Jiřine Šiklovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/06/2020. Získané 14/06/2024 - 01:11. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/gratulujeme-jirine-siklovej-0