Hamlet: diferencie

Nad dvoma slovenskými prekladmi

Na začiatku bola fascinácia Hamletom v českom preklade E. A. Saudka. Potom niekoľko anglických vydaní a slovenský preklad Jozefa Kota (1994). Potom kroky do nedávnej minulosti: Zora Jesenská (1963) a starší preklad Jozefa Kota (1975). A prvý problém? Traja slovenskí Hamletovia v úzkosti pred nepoznanou krajinou smrti: „Tak hĺbanie z nás robí zbabelcov“ (Jesenská 1963), „Tak svedomie z nás robí zbabelcov“ (Kot 1975), „To vedomie z nás robí zbabelcov“ (Kot 1994). Hĺbanie? Svedomie? Vedomie? Povedal som, conscience, smeje sa Shakespeare. (...) Kot vnáša do Shakespearovho textu logocentrizmus, abstraktné kategórie, morálne hierarchie a opozície (čo sú, ako viacmenej zhodne konštatujú viaceré postštrukturalistické teórie, atribúty patriarchálnej represívnej perspektívy), zatiaľ čo Jesenská (i Shakespeare) je na strane celistvej prírody, telesnosti, prirodzenosti, videnej bez rastra abstraktného racionálneho myslenia.

Celý text čítajte tu.

 

Štúdia bola pôvodne uverejnená v časopise Aspekt 2/1996.

V knižnici ASPEKTU nájdete aj knihy Jana Bžochová-Wild: Hamlet: Dobrodružstvo textu (L. C. A. 1998) a Malé dejiny Hamleta (Slovart 2007).

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Hamlet: diferencie In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/01/2017. Získané 30/03/2023 - 03:17. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/hamlet-diferencie-0