History Kabinet: Hana Gregorová

History Kabinet je cyklus rozhovorov o minulosti v Kabinete pomalosti, ktorý vás prevedie minulosťou našej spoločnosti. V roku 2023 bude približovať významné ženské osobnosti slovenskej histórie.
 
 
Tentokrát predstaví spisovateľku, osvetovú pracovníčku a prvú slovenskú feministku Hanu Gregorovú.
O jej živote, diele a prínose sa bude moderátor Michal Havran zhovárať s literárnou vedkyňou a spoluzakladateľkou Aspektu Janou Cvikovou.
 
KEDY: pondelok 20. február 2023, 18:00
KDE: Nová Cvernovka, Kabinet pomalosti, Račianska 1575/78, Bratislava
 
Vstup voľný.
 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. History Kabinet: Hana Gregorová In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/02/2023. Získané 14/06/2024 - 01:12. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/history-kabinet-hana-gregorova