Jana Juráňová: „Úspešné“ ženy nie sú meradlom všetkého

ASPEKT má 30 a vyberá z rozhovoru pre equalpayday.sk

Rozhovor, ktorý pripravil portál equalpayday.sk s Janou Juráňovou ako rodovou expertkou a spoluzakladateľkou ASPEKTU, nesie názov: Spoločnosť sa mení a menia sa aj podoby nerovností. Nerovnosti sú dnes subtílnejšie, skrytejšie a ťažšie rozpoznateľné

Z rozhovoru vyberáme:

V jednom zo starších rozhovorov ste sa vyjadrili, že sa vám páči slobodný pohľad lesbických autoriek pre ich schopnosť formulovať problémy necenzurovaným spôsobom. A to najmä čo sa týka žien v heterosexuálnych vzťahoch, ktoré sú pod neustálou kontrolou mužského pohľadu. Čo ste tým mysleli?

Presne to, čo som povedala. My heterosexuálne ženy máme do veľkej miery zvnútornený mužský pohľad na nás ako objekty. Hodnotiaci, obdivný, ponižujúci. Záleží od veku, požiadaviek, našich možností, schopností a chuti nejako poslúžiť. Ťažko sa od toho dá úplne oslobodiť. Dobré je už to, keď si to uvedomujeme. Stačilo, keď sme sa v ASPEKTE od tohto nazerania čo len trochu oslobodili, a už nás označovali za lesby, pričom toto slovo používali ako nadávku. Slobodná žena je pre niektorých stále podozrivá, možno dokonca odpudivá, pokiaľ teda slobodu nepoužíva ako pózu. Zatiaľ čo slobodný muž je sexy.  

Vo vašich detských knihách nájdeme výchovu dievčat iným, než zaužívaným štýlom. Konzervatívne predstavy odsúvate bokom. Darí sa vám touto formou komunikovať s dnešnou mladou generáciou?    

Nedokážem to hodnotiť, ale občas sa ku mne dostane informácia, že knihu z roku 2000 Iba baba dievčatá stále čítajú, hoci odvtedy nevyšla. V tomto ohľade sa to darí ani nie tak mne, ako textu, ktorý som napísala dosť dávno, ale stále si za ním stojím, lebo vychádza z mojich adolescentných rokov. 

(...) 

Sebavedomie je dobrá vec, ale príliš komplexná na to, aby sme ju automaticky mohli vyžadovať od kohokoľvek. Niekedy je ťažké, vyžadovať ju dokonca aj od seba. Ako môžu byť sebavedomé ženy, ktoré trpia násilím v rodine alebo štruktúrnym násilím v spoločnosti? Prípadne, čo je častý jav – kombináciou oboch? Pre ne alebo aj pre seniorky či pre zraniteľné tínedžerky môžu byť výzvy k sebavedomiu zraňujúce a môžu prispievať k ďalšej viktimizácii. „Úspešné“ ženy nie sú meradlom všetkého. 

 

Celý rozhovor si prečítajte TU.

 

Zoznámte sa s najnovším románom Jany Juráňovej NANIČHODNICA.

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Jana Juráňová: „Úspešné“ ženy nie sú meradlom všetkého In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/08/2023. Získané 18/07/2024 - 06:33. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/jana-juranova-uspesne-zeny-nie-su-meradlom-vsetkeho