Keď gynekológ volá k sebe pacienta

Ako citovať tento článok:

red. Keď gynekológ volá k sebe pacienta In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/11/2016. Získané 30/03/2023 - 03:34. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ked-gynekolog-vola-k-sebe-pacienta