Keď siahnete na jednu z nás, postavíme sa proti vám spoločne

Príhovor z pochodu Nebudeme ticho, 18. 10. 2021

Ďakujeme, že ste prišli. Je to dôležité, lebo na schôdzi parlamentu, ktorá sa začne v utorok 19. 10. 2021, budú poslankyne a poslanci rokovať v druhom čítaní o zákone, ktorého cieľom je obmedziť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. Od roku 2018 s týmto cieľom predložili takmer dve desiatky zákonov a na koniec to zatiaľ nevyzerá.

Znova tu stojíme a nie sme ticho. Lebo zákon, ktorý‎‎ sa vydáva za pomoc tehotným ženám, je v skutočnosti ďalším násilím zo strany štátu a iných inštitúcií. Je dlhodobou snahou o upevnenie dozoru nad životmi a telami nielen žien, ale aj ďalších ľudí s maternicou. Návrhy zákonov, ktorými sa ich predkladatelia a predkladateľky snažia obmedziť prístup k interrupciám, nikdy nie sú pomocou. Ubližujú. A najviac ubližujú tým najzraniteľnejším. Chudobným ženám s nízkym príjmom alebo bez platenej práce, slobodným a viacnásobným matkám či ženám z odľahlých regiónov, ktoré majú už dnes sťažený prístup k interrupcii. Tieto zákony navyše umocňujú rodovo podmienené násilie zo strany rodiny alebo partnerov, ktorí napríklad znemožňujú ženám užívať antikoncepciu, nútia ich podstupovať interrupcie alebo naopak vynosiť dieťa bez ohľadu na okolnosti a vôľu či zdravie žien.

Nie sme ticho aj preto, aby sme zviditeľnili, že tieto mocenské snahy o kontrolu našich tiel a životov, nie sú iba snahami niekoľkých jedincov. Vyplývajú totiž z podstaty patriarchátu a kapitalizmu. Patriarchát aj kapitalizmus sú založené na vytváraní nerovností. Potrebujú, aby sme rodili deti pre „národ“ či zachovanie neudržateľného ekonomického systému založeného na ilúzii nekonečného rastu. Potrebujú ovládať ženy, queer ľudí, ľudí inej farby pleti, mimoľudský svet. Potrebujú udržiavať nerovnosti či umocňovať rozdiely medzi triedami. Vidíme však, že takáto spoločnosť nefunguje, nie je spravodlivá, plodí násilie a ubližuje.

A my chceme vytvárať inú spoločnosť. Túžime po spravodlivej spoločnosti, ktorá nie je založená na súťaživosti a dosahovaní výsledkov, ale na spolupráci a starostlivosti.

Bojujme za spoločnosť, v ktorej nebude záležať na rode, spoločnosť, v ktorej budeme môcť milovať bez strachu. Bojujme za beztriednu spoločnosť. Bojujme za spoločnosť, v ktorej budeme ľudí či mimoľudský svet chápať nie ako zdroje, ale vnímať ich na základe vnútornej hodnoty. Bojujme za reprodukčnú spravodlivosť, za dostupnú a bezplatnú antikoncepciu či medikamentóznu interrupciu. Bojujme za to, aby sme sa mohli slobodne rozhodnúť o tom, či chceme, alebo nechceme dieťa, za to, aby rodičovstvo so sebou neprinášalo riziko chudoby. Bojujme za to, aby dievčatá a chlapci mali kvalitnú a rešpektujúcu sexuálnu vý‎chovu. A chceme toho omnoho viac. A preto nebudeme ticho.

Predstavy solidárnej a spravodlivej spoločnosti formujeme každým takýmto stretnutím, protestom, zhromaždením, vystúpením proti neprávosti, diskriminácii  a snahe šliapať po iných. To, čo robíme, je viac než prejav vzdoru, je to viac než odkaz pre fundamentalistov a krajnú pravicu. To, čo robíme, je aj odkazom dovnútra, že v tomto zápase stojíme spoločne, a to nielen dnes, ale aj zajtra, o týždeň a dovtedy, kým bude treba.

Lebo ja som tá, ktorá sa rozhoduje. Ja som tá, ktorá vychováva. Ja som tá, ktorá sa nevie domôcť zdravotnej starostlivosti. Ja som tá, ktorú ste nechali zavraždiť. Ja som tá, ktorú ste si vzali násilím. A ja som tá, ktorá vám to spočíta. Ja som všetky, lebo keď siahnete na jednu či jedného z nás, postavíme sa proti vám spoločne.

A nielen v Bratislave, stojíme v Trnave, Banskej Bystrici, Košiciach, Brne, Prahe a v ďalších mestách Slovenska a Česka. Pridávame sa ku globálnemu feministickému zápasu proti sexuálnemu, politickému a ekonomickému násiliu, ktorý vedú hnutia od Argentíny, Čile, USA, Írska, Poľska, Macedónska, Gruzínska, Indie, Južnej Kórey po Keňu či Nigériu. Lebo solidarita a túžba nepoznajú hranice a my nebudeme ticho!

 

Prejav iniciatívy Nebudeme ticho! odznel na protestoch 18. 10. 2021.
 

Ako citovať tento článok:

red. Keď siahnete na jednu z nás, postavíme sa proti vám spoločne In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/10/2021. Získané 28/01/2023 - 08:03. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ked-siahnete-na-jednu-z-nas-postavime-sa-proti-vam-spolocne