Knižnica ASPEKTU v roku 2018

Správa o činnosti ASPEKTU

Knižnica ASPEKTU poskytovala verejnosti svoje služby od januára do júna a od septembra do decembra 2018 jedenkrát týždenne. Počas letných prázdnin sme vybavovali výpožičky individuálne a pripravovali knižnicu na otvorenie v novom školskom roku.
 
Čo všetko sme v roku 2018 urobili:

  • obohatili sme knižnicu o 30 odborných, beletristických aj popularizačných titulov;
  • absenčne sme požičali 51 titulov a prezenčne veľa ďalších;
  • venovali sme sa 57 návštevníčkam a návštevníkom, čo si tituly požičali a študovali v knižnici;
  • konzultovali sme vaše školské, odborné aj voľnočasové práce;
  • na webovej stránke www.aspekt.sk sme upozorňovali na zaujímavé a tematicky aktuálne tituly v knižnici;
  • pripravovali a publikovali sme knižné rešerše na aktuálne témy;
  • priebežne sme aktualizovali on-line knižničný katalóg, v ktorom sme doplnili asi 30 odkazov na verejne dostupné elektronické zdroje, predovšetkým tituly feministických a ľudskoprávnych organizácií zo Slovenska.

     
Z knižničných prírastkov za rok 2018 vyberáme:

 

Patricia Hill Collins – Sirma Bilge: Intersectionality. Cambridge Polity Press 2018.

Joan Wallach Scott: Sex and Secularism. Princeton University Press 2018.

Denisa Nečasová: Buduj vlast – posílíš mír! Brno: Matice Moravská 2011.

Judith Butler: Závažná těla. Praha: Nakladatelství Karolinum 2016.

Elena Favilli – Francesca Cavallo: Good Night Stories for Rebel Girls. Particular Books 2017.

Sara R. Farris: In The Name Of Women´s Rights. The Rise of Femonationalism. Durham – London: Duke University Press 2017.

Miriam E. David: Feminism, Gender and Universities. London – New York: Routledge 2014.

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová: Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci. Hradec Králové: Nakladatelství a vydavatelství Veduta 2017.

Zuzana Sekeráková Búriková: Panie k deťom a na upratovanie. Brno: Muni Press 2017.

Alice Červinková a kol.: Knowing and Living in Academic Research. Praha: Institute of Sociology AS CR 2009.

Chimamanda Ngozi Adichie: Americanah. New York – Toronto: Alfred A. Knopf 2013.

Aleida Assman: Prostory vzpomínání. Praha: Karolinum 2018.

Michael Kimmel: Healing from hate. How young men get into and out of violent extremism. University of California Press 2018.

Mirek Vodrážka: Rozumí české ženy vlastní historii? Herrmann & synové 2017.

Angela Nagle: Kill all normies. Zero Books 2017.

Roman Kuhar – David Patternote: Anti-gender campaigns in Europe. Mobilising against equality. Rowman & Littlefield International 2017.

Diana Athill: Instead of a Letter. Londýn: Granta Books 2011.

Ako citovať tento článok:

red. Knižnica ASPEKTU v roku 2018 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/03/2019. Získané 04/07/2022 - 23:42. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kniznica-aspektu-v-roku-2018