Kritická analýza demonštratívneho sloganu „Moje telo, moja voľba“

Ako citovať tento článok:

red. Kritická analýza demonštratívneho sloganu „Moje telo, moja voľba“ In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/12/2023. Získané 25/07/2024 - 18:09. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kriticka-analyza-demonstrativneho-sloganu-moje-telo-moja-volba