Literárna cena Švajčiarskej konfederácie pre Irenu Brežnú

Vo Švajčiarskej národnej knižnici v Berne udelili 4. decembra 2012 po prvý raz Literárne ceny Švajčiarskej konfederácie. Ocenenie získalo osem autoriek a autorov (štyria píšu po nemecky, traja po francúzsky a jeden po taliansky): Irena Brežná, Arno Camenisch, Massimo Daviddi, Thilo Krause, Marius Daniel Popescu, Catherine Safonoff, Frédéric Wandelère, Matthias Zschokke. S finančným ocenením je spojená aj špecifická podpora týchto spisovateliek a spisovateľov – napr. verejné čítania po celej krajine, ako aj podrobné informácie na štvorjazyčnej internetovej platforme o švajčiarskej literatúre www.literaturpreise.ch.
Porota, ktorej predsedala Dominik Müller, vybrala spomedzi 236 diel najnovší román nemecky píšucej autorky slovenského pôvodu Ireny Brežnej Die undankbare Fremde (Nevďačná cudzin/k/a; Galiani 2012). Irene Brežnej blahoželám a tešíme sa na jej román v slovenčine!

Ako citovať tento článok:

red. Literárna cena Švajčiarskej konfederácie pre Irenu Brežnú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/12/2012. Získané 17/07/2024 - 15:59. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/literarna-cena-svajciarskej-konfederacie-pre-irenu-breznu