Majme Deň Žien: Hovorme po feministicky

Mimovládne organizácie a iniciatívy oslávia tohtoročný Medzinárodný deň žien v Bratislave spoločným podujatím, ktoré bude oslavou rozmanitosti a pripomenutím, že akékoľvek znevažovanie a znevýhodňovanie ľudí na základe rodu či sexuálnej orientácie, veku či pôvodu je neprípustné. Podujatie Majme Deň Žien: Hovorme po feministicky sa uskutoční v priestore pre chýbajúcu kultúru FUGA 8. marca 2016 od 18. hod.; pripravili ho feministická organizácia ASPEKT a Slovensko-český ženský fond. Tento večer je otvorený pre všetky feministicky hovoriace iniciatívy, ktoré majú záujem vytvárať spoločný priestor v prospech spravodlivejšej spoločnosti. „Osláviť 8. marca znamená uvedomiť si potrebu skutočnej rovnosti príležitostí žien a mužov v súkromnom i verejnom priestore. Ženy a dievčatá si musia byť isté, že na ich názoroch a hodnotách celej spoločnosti záleží – ale nielen jeden deň v roku,“ vysvetľuje Miroslava Bobáková, výkonná riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu.

Feministickú oslavu Medzinárodného dňa žien otvorí kultúrny program, na ktorom sa bude hovoriť o dôležitosti inkluzívneho a rodovo-vyváženého jazyka a o význame filantropie posilňujúcej ľudské práva žien, spisovateľka Uršuľa Kovalyk prečíta z knihy Krasojazdkyňa a oficiálne sa spustí hlasovanie v pilotnom ročníku anticeny pre najsexistickejšiu reklamu Sexistický kix.
Po oficiálnej časti programu bude paralelne prebiehať viacero workshopov a diskusií s predstaviteľkami a predstaviteľmi prítomných organizácií a iniciatív. Popri angažovaných umeleckých aktivitách (workshop radikálneho vyšívania Kundy Crew a feministické maľovanie s Ivanou Šátekovou) budú mať návštevníčky a návštevníci možnosť spoznať výrobky palestínskych žien žijúcich v utečeneckých táboroch, prezrieť si výstavu Ester Erdélyi Under the Red Umbrella, ktorá zachytáva život žien pracujúcich v sexbiznise, diskutovať so živou knižnicou o skúsenostiach a právach transľudí, čítať z feministických kníh Knižnej edície ASPEKT, rodovo orientovaného časopisu Glosolália i z publikácií ďalších organizácií zasadzujúcich sa za práva žien, ako aj jesť pre lepší svet s Vegánskymi hodmi.
Zároveň ponúka toto MDŽ aj širokej verejnosti možnosť zoznámiť sa so ženskými a feministickými iniciatívami a ich predstaviteľkami, ktoré pomáhajú meniť svet, štrajkujú za lepšie vzdelanie, zasadzujú sa za odstránenie násilia páchaného na ženách, za práva rodiacich žien a matiek, proti rodovým stereotypom a sexizmu, za práva LGBTQI ľudí či za rodovo citlivé vzdelávanie.
Na záver večera zahrá DJka BASHA z Ugly Selectors.

8. marca 2016 sa od 18.00 bratislavská FUGA zmení na jedinečný priestor pre ženy, so ženami, o ženách a ich práci, plánoch a kreativite. Vítaní sú všetci ľudia, ktorí majú odvahu hovoriť po feministicky. Alexandra Ostertágová, jedna z organizátoriek podujatia, o myšlienke tohtoročných osláv MDŽ povedala: „Najmä v súčasnej spoločenskej situácii je nevyhnutné, aby sme 8. marca po feministicky, t. j. kriticky, nahlas a mnohohlasne hovorili o rešpekte voči ľuďom a ich rozmanitosti, aby sme tak ukázali, že téma sociálnej spravodlivosti pre všetky bytosti bez ohľadu na rod, ale aj vek, triedu, sexualitu, zdravotné z(ne)výhodnenie či dokonca živočíšny druh, je stále dôležitá.“

Zoznam zúčastnených organizácií a iniciatív, ako aj podrobný program a aktuality nájdete na facebookovej udalosti.

 

Ako citovať tento článok:

red. Majme Deň Žien: Hovorme po feministicky In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/03/2016. Získané 18/07/2024 - 06:59. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/majme-den-zien-hovorme-po-feministicky-1