Misky strieborné, nádoby výborné... v telke a na javisku

Vedeli ste, že aj Ľudovít Štúr žiarlil? A viete na koho? O čom by sa porozprávala Adela Ostrolúcka s Aničkou Jurkovičovou, Marínou Pišlovou a Antóniou Sekovičovou? Čo si vôbec mysleli o vlasteneckom boji za národ? Príďte sa pozrieť na hru Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné 15. a 20. apríla do Štúdia 12 v Bratislave. Zatiaľ sa nechajte nalákať televíznou reportážou o predstavení:

Štúrovci a štúrovská tradícia – to je večná čítanková téma, učebná látka, s ktorou sa stretávame nielen na hodinách slovenčiny či dejepisu. Zdalo by sa, že o nej už všetko vieme, že možnosti jej spracovania už boli vyčerpané. Alebo žeby predsa len nie? Divadelná hra Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné nás presviedča o opaku. Pozerá sa na štúrovcov a štúrovskú tradíciu inou, netradičnou optikou.

Misky strieborné, nádoby výborné je divadelná hra, ktorá grotesknou formou stavia na hlavu jeden vyše storočie pretrvávajúci spôsob nazerania na konkrétne obdobie slovenských dejín, a to na obdobie štúrovcov. Ako v recenzii píše Anna Grusková, hra hovorí o našom falošnom vlastenectve, o zbabelosti, provincionalizme aj o zmarených životoch. Odhaľuje pokrivenosť kultúrneho obrazu, ktorý celé desaťročia - najmä prostredníctvom učebníc a čítaniek – (de)formuje vzťah ľudí k histórii krajiny, v ktorej žijú. Cez štúrovské ženy - Adelu Ostrolúcka, Aničku Jurkovičovú, Antóniu Sládkovičovú a Marínu Pišlovú, vyvstávajú čítankoví superkladní hrdinovia ako ľudia často veľmi problematickí. Hra provokuje k zásadnejšiemu prehodnoteniu nielen pozície štúrovcov v dejinách slovenského národa, ale i dejov, ktoré súvisia s históriou slovenského národa a s literatúrou v tomto priestore.

réžia: Alena Lelková
dramaturgia: Adriana Totiková
scéna: Juraj Poliak
kostýmy: Dorota Cigánková
hudba: Sisa Michalidesová
video: Martina Sľuková
foto: Milo Fabian
produkcia: Mira Dittrich
hrajú:
Adela Ostrolúcka: Rebeka Poláková
Anička Jurkovičová - Hurbanová: Zuzana Konečná
Marína Pišlová - Geržová: Danica Matušová
Antónia Braxatorisová: Zuzana Porubjaková / Kristína Tóthová
Ján Kalinčiak: Ľubomír Bukový

Aktuálne informácie sledujte na facebookvej stránke Misky strieborné, nádoby výborné.

Hra, ktorá vznikla v roku 1997, vyšla v knižnej podobe v roku 2005 vo vydavateľstve Bagala - L.C.A. V roku 2014 sa stala súčasťou knižného vydania hier Jany Juráňovej, ktoré vydal Divadelný ústav v edícii Slovenská dráma.

Ako citovať tento článok:

red. Misky strieborné, nádoby výborné... v telke a na javisku In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/04/2015. Získané 13/07/2024 - 05:49. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/misky-strieborne-nadoby-vyborne-v-telke-na-javisku