Muž nosí na hlave klobúk a žena iba šatku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómok a Rómov ASPEKT vyberá rozhovor s etnologičkou Ivanou Šusterovou, doktorandkou Ústavu etnológie SAV. V rozhovore s Kristínou Magdolenovou predstavila svoju novú knihu O živote olašských žien (VEDA 2015) a porozprávala, čo sa dozvedela o živote olašskej komunity.

Vo svojej publikácii upriamujete pozornosť na schopnosť olašskej komunity zachovať tradičný model postavenia žien. Ako by ste ho v skratke charakterizovali?
Z výskumu vyplynula pretrvávajúca snaha o udržanie modelu, kde má žena nižší sociálny status ako muž. Často som počúvala od mužov výstižné: „Muž nosí na hlave klobúk a žena iba šatku.“ Alebo: „Kto tu nosí nohavice? Chlap alebo žena?“
Už výchova dievčaťa smeruje k ideálu ženy, ktorá sa bude starať o svojho muža, o domácnosť a čo najskôr aj o deti. Postavenie ženy sa mení v priebehu života (získaním statusu vydatej ženy, nevesty v novej domácnosti, matky…), pričom starším ľuďom sa u olašských Rómov dostáva väčšej úcty, a to platí aj pre ženy. Treba si uvedomiť, že olašskí Rómovia si zachovávajú niektoré z tradičných noriem správania, pričom časť z nich bola prítomná aj v tradičnom lokálnom spoločenstve majoritného obyvateľstva. Prejavy nerovnoprávneho postavenia žien a mužov nemožno vytrhnúť z kultúrneho, historického a sociálneho kontextu. Treba sa na ne pozerať v prvom rade pohľadom zvnútra – tak, ako ich vnímajú olašskí Rómovia a samotné ženy.

Celý rozhovor si môžete prečítať na stránke Rómskeho mediálneho centra mecem.sk.

Ako citovať tento článok:

red. Muž nosí na hlave klobúk a žena iba šatku In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/04/2016. Získané 04/03/2024 - 09:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/muz-nosi-na-hlave-klobuk-zena-iba-satku