Najpredávanejšie knihy na Bibliotéke

Najpredávanejšími knihami na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2010 boli:

1. Etela Farkašová - Po dlhom mlčaní

2. Elfriede Jelinek  - Milenky

3. Jana Juráňová - Lásky nebeské

4. Oľga Tokarczuk - Dom vo dne, dom v noci

Máte tieto knihy už vo svojej knižnici?

Nie? Tak neváhajte. Doplňte ju aj o tieto "žiadané tituly".

Ako citovať tento článok:

red. Najpredávanejšie knihy na Bibliotéke In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/02/2011. Získané 24/02/2024 - 10:12. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/najpredavanejsie-knihy-na-biblioteke