Naozaj je svet depresie úžasný?

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou: John Moe „Úžasný svet depresie“

1837

Slovo „hilarious“, ktorým sa svet depresie označuje v originálnom názve tejto knihy, by sa dalo z angličtiny preložiť aj ako zábavný, veselý, bujarý, na popukanie a podobne. Slovo úžasný označuje niečo, nad čím žasneme a čo nás v pozitívnom slova zmysle prekvapuje. Môže byť, prečo nie. Tak či onak, kto by si nekúpil knihu, ktorá sľubuje fascinujúci zážitok pri čítaní o depresii. Už vyše roka sa trápime často osamote, v izolácii. A naopak, mnohým hrozí vyhorenie, najmä ak pracujú v nemocnici, ale aj v inej časti kritickej infraštruktúry či z domu. Všetky vekové kategórie v súčasnosti nejakým spôsobom trpia, a aj keď môžeme veriť v zlepšenie po uvoľnení zákazov a pandémia bude, dúfajme, odznievať, u mnohých môžu tieto situácie spustiť depresívne stavy. Takže vydanie knihy je načasované skvele.

Nie je to nijaká odborná štúdia, napísal ju bývalý moderátor, v USA vyšla v roku 2020, rovnako ako aj v slovenskom preklade Samuela Marca vo vydavateľstve N Press. Má vyše tristo knižných strán.

Autor sa naozaj nezaprie svojou minulosťou moderátora. Reč v éteri nikto nerediguje, nestrihá ani neopravuje. John Moe má dar hovoriť nezáväzne, vtipne, odľahčene a hovoriť veľa. Dá sa predpokladať, že pri písaní knihy čerpal aj zo svojich denníkov, zápiskov, pretože kniha sa hemží veľmi detailnými spomienkami z detstva, mladosti, mnohé z nich mohli byť spúšťačom jeho neskorších depresií, a celkom zjavne využíva aj záznamy rôznych svojich rozhlasových relácií, podkastov a iných mediálnych vystúpení. Jeho brat s rovnakou diagnózou spáchal samovraždu. Usudzujúc z tónu jeho písania to vyzerá tak, že z mnohého sa už vyliečil, mnohé prebolelo, po odžití o tom dokáže písať s ľahkosťou. Osobne si to neviem predstaviť a určite to nie je môj prípad, ale veď, ak to niekto dokáže, ticho závidím. Alebo možno ani nie.

Isté je, že ktokoľvek, kto sa z čohokoľvek vypíše, pomôže sám sebe. Či to pomôže aj čitateľkám a čitateľom, to je iná otázka. Sama sa vypisujem zo všeličoho. Ťažké chvíle, únava a ďalšie dôsledky rodinných tragédií či iných neľahkých situácií, ktoré som prežila, sa u mňa do diagnózy depresie zatiaľ nepremietli, takže pôsobenie tejto knihy na čitateľov alebo čitateľky s depresiou nedokážem posúdiť. Ale po prečítaní knihy s názvom Úžasný svet depresie sa musím, aj keď veľmi nerada, priznať, že moja motivácia poctivo sa zahĺbiť do textu a dočítať knihu klesala priamo úmerne s počtom prečítaných strán.

Autor tému nezľahčuje, aj keď o nej píše s ľahkosťou. Čítať o spomienkach na detstvo, na „prúsery“, problémy, traumy by mohlo byť užitočné. Ponúknuť možnosť stotožnenia by tiež mohlo byť veľkým prínosom. Dať návod, ako vyrozprávať príbeh svojej psychickej ujmy, by mohlo byť v dnešnom svete priam balzamom, liekom, terapiou. Priala by som ľuďom s depresiou, aby takým liekom bola aj kniha Úžasný svet depresie, ale istá si nie som. Ak chce niekto po knihe siahnuť, výber mu neuľahčím. Napokon, každá kniha sa znovu píše s každou čitateľkou a čitateľom.

Ako citovať tento článok:

red. Naozaj je svet depresie úžasný? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/05/2021. Získané 16/07/2024 - 21:42. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/naozaj-je-svet-depresie-uzasny