Nebudeme ticho! Premýšľame, diskutujme, protestujme...

V novembri bude Národná rada SR prerokúvať v druhom čítaní návrh zákona, ktorý vytvára priestor pre emocionálne vydieranie žien zvažujúcich interrupciu a pre obmedzovanie prístupu k informáciám. Len od konca leta je to už šiesty pokus parlamentu ešte väčšmi ovládať a kontrolovať životy žien a všetkých ľudí, ktorí sa rozhodujú o rodičovstve. My nebudeme ticho, a preto v spolupráci s ďalšími organizáciami a iniciatívami pripravujeme:

Právo ženy? 30 rokov slobody a reprodukčné práva

KEDY: pondelok 18. 11. o 18.00 hod.

KDE Filozofická fakulta UK, Gondova 2, miestnosť G127, Bratislava

O aktuálnych otázkach sexuálnych a reprodukčných práv na Slovensku budú diskutovať filozofka Lenka Bohunická, sociologička Barbora Holubová, rodová expertka Alexandra Ostertágová (aktualizácia!), filozof Marek Neština a filozofka Mariana Szapuová.

Podujatie sa uskutoční vďaka spolupráci: Centrum rodových štúdií (pri FiF UK), ASPEKT, Možnosť voľby, Utopia, Povstanie pokračuje

Viac o podujatí TU.

 

Nebudeme ticho! Pochod za rešpektovanie reprodukčných práv

KEDY: štvrtok 21. 11. o 17.30 hod.

KDE: Námestie slobody, Bratislava (ďalšie mestá upresníme)

Znova vyjdeme do ulíc, pretože snahy obmedzovať ľudské práva nemôžu neprejsť v tichosti a ženy v ťažkej situácii musia vedieť, že nie sú samy. Na našom hlase záleží. Postavme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať všetky práva vrátane sexuálnych a reprodukčných práv.

Pochodom nadviažeme na Čierny protest, ktorý iniciovali ženy v Poľsku a rozšíril sa aj do iných krajín. Organizátorky poľských protestov sú s nami! Snahy obmedzovať práva žien nepoznajú hranice – právne ani štátne. Oblečieme sa preto do čierneho, aby sme ukázali, že ani solidarita nemá hraníc.

Podujatie sa uskutoční vďaka spolupráci: Povstanie pokračuje, ASPEKT, Možnosť voľby.

Viac o podujatí TU.

Ako citovať tento článok:

red. Nebudeme ticho! Premýšľame, diskutujme, protestujme... In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/11/2019. Získané 27/02/2024 - 05:38. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nebudeme-ticho-premyslame-diskutujme-protestujme