Nebudeme ticho! Za rešpektovanie reprodukčných práv

Len čo sa skončili podujatia pripomínajúce 30. výročie nežnej revolúcie a politickí predstavitelia a predstaviteľky predniesli svoje prejavy o oslave slobody, parlament pokračuje v snahách obmedzovať ľudské práva a osobné slobody žien. Ústavnoprávny výbor NR SR v utorok 19. novembra odporučil schváliť návrh zákona SNS, ktorý sa usiluje obmedziť prístup k bezpečnej interrupcii a k odborným informáciám o zdravotníckych službách. Proti opakovaným snahám siahať na ľudskú dôstojnosť a sexuálne a reprodukčné práva žien vystupuje verejnosť aj mimovládne organizácie na Slovensku i v zahraničí, ako aj Európsky parlament. Vo štvrtok 21. novembra sa bude konať protest v Bratislave a Liptovskom Mikuláši s názvom Nebudeme ticho!

KEDY: štvrtok 21. novembra

KDE: Bratislava a Liptovský Mikuláš

Znova vyjdeme do ulíc, pretože snahy obmedzovať ľudské práva nemôžu neprejsť v tichosti a ženy v ťažkej situácii musia vedieť, že nie sú samy. Na našom hlase záleží. Postavme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať všetky práva vrátane sexuálnych a reprodukčných práv.

Pochodom nadviažeme na Čierny protest, ktorý iniciovali ženy v Poľsku a rozšíril sa aj do iných krajín. Organizátorky poľských protestov sú s nami! Snahy obmedzovať práva žien nepoznajú hranice – právne ani štátne. Oblečieme sa preto do čierneho, aby sme ukázali, že ani solidarita nemá hraníc.

Podujatie sa uskutoční vďaka spolupráci: Povstanie pokračujeASPEKTMožnosť voľby a Diera do sveta..

Viac o podujatí v Bratislave.

Viac o podujatí v Liptovskom Mikuláši.

 

Tlačová správa: Verejnosť a medzinárodné organizácie protestujú: Zastavte pokusy obmedzovať práva žien 

Ako citovať tento článok:

red. Nebudeme ticho! Za rešpektovanie reprodukčných práv In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/11/2019. Získané 29/11/2022 - 22:59. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nebudeme-ticho-za-respektovanie-reprodukcnych-prav