Nevybavená záležitosť (ukážka)

„Mačka dnes v noci neprišla. Trochu ma to rozrušilo. Nechcem si predstavovať to najhoršie. Trojnohá mačka v nepriateľskom svete. Veľmi dúfam, že sa jej dnes večer len nechcelo prísť, ale pristihnem sa pri tom, ako ma to mrzí. Stala som sa citovo závislou od mačky. Hlavne, že si to viem priznať, poviem si. A stále ju vyzerám. Otvorím okno a  dívam sa do tmy. Viem, že by bolo trápne dať na okno misku s jedlom, lebo nechodí kvôli tomu. Ale keď tam tú misku dám, bude vedieť, že som ju čakala. Urobím to, kým pôjdem spať.“

Prečítajte si ukážku z knihy Jany Juráňovej Nevybavená záležitosť.

Ako citovať tento článok:

red. Nevybavená záležitosť (ukážka) In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/12/2013. Získané 27/02/2024 - 04:14. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nevybavena-zalezitost-ukazka