„Nezaujíma vás, ako žijeme. Zaujíma vás len, či rodíme,“ píšu ženy do parlamentu

Tlačová správa iniciatívy Nebudeme ticho

16. 9. BRATISLAVA „Toto rozhodnutie patrí ženám, nie vám,“ odkazujú ľudia poslankyniam a poslancom, ktorí budú na septembrovej schôdzi znova rozhodovať o tom, či obmedziť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Iniciatíva Nebudeme ticho v stredu 16. 9. od 16.00 do 19.00 zbiera pred parlamentom varechy s odkazmi od ľudí, ktorí sa pre bezpečnostné opatrenia v Bratislave nemôžu stretnúť na verejnom zhromaždení. Akcia Tisíc variech pre parlament sa skončí slávnostným odovzdaním odkazov, variech a iného domáceho náčinia. Ďalšie podujatia Nebudeme ticho! sa uskutočnia v Košiciach, Poprade a v Prahe, varechy sa budú klásť aj v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši či v iných mestách a na sociálnych sieťach.

Fotografie variech ľudia posielajú do parlamentu aj mailom so slovami: „Sme na prahu ekonomickej krízy, ktorej dosah nepoznáme. Čelíme druhej vlne nebezpečnej pandémie, ktorá už na jar odhalila, že naša spoločnosť stojí na často neviditeľnej a neplatenej alebo slabo platenej práci žien. Lenže vás nezaujíma, ako žijeme. Zaujíma vás len, či rodíme.“ Na veľkú priepasť medzi problémami, s ktorými sa ľudia stretávajú v každodennom živote, a tým, čím sa zaoberá parlament, dlhodobo upozorňujeme.

Asi tretina ľudí má problém vykryť neočakávané výdavky a každý desiaty človek čelí problémom s nedoplatkami na hypotéke, nájomnom, energiách či na splátkach nákupov alebo pôžičiek. Každé piate dieťa žije na hranici chudoby. Chudobou sú ohrozené najmä jednorodičovské rodiny a rodiny, ktoré majú malé deti alebo viac detí. Chudoba predstavuje pre ženy jednu z prekážok pri odchode z násilných vzťahov. Pritom každá tretia žena na Slovensku zažila fyzické alebo sexuálne násilie. Za ostatných desať rokov bolo na Slovensku zavraždených alebo zabitých 306 žien, z toho 68 manželmi alebo partnermi.

Lenže podľa práce parlamentu sa zdá, že najakútnejším problémom na Slovensku je umelé prerušenie tehotenstva. Za predchádzajúce dva roky predložili poslankyne a poslanci 11 legislatívnych návrhov, ktoré sa prístup k interrupciám snažili obmedziť. A to aj napriek tomu, že interrupcie sa vykonávajú čoraz zriedkavejšie. Aktuálny návrh z dielne OĽANO sa prezentuje ako sociálna pomoc, na jeho nebezpečný obsah však upozornili slovenské aj zahraničné medzinárodné organizácie a inštitúcie.

„Predložený návrh zákona navrhuje množstvo opatrení, ktoré sú v rozpore s vedecky overenými zdravotníckymi štandardmi, ako aj s najlepšími osvedčenými postupmi poskytovania bezpečnej interrupčnej starostlivosti. Medzi tieto opatrenia patria navrhované predĺženie a rozšírenie povinnej čakacej doby pred vykonaním interrupcie, nová požiadavka na lekárske schvaľovanie interrupcií vykonávaných zo zdravotných dôvodov, zákaz tzv. ‚reklamy‘ na umelé prerušenie tehotenstva, ako aj nová požiadavka, aby ženy uvádzali dôvody svojho rozhodnutia podstúpiť interrupciu a pri žiadosti o túto starostlivosť poskytovali aj ďalšie osobné informácie,“ uvádza Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo v liste pre poslankyne a poslancov. Na rovnaké problémy upozornila aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović a v liste vyzvala poslankyne a poslancov, aby návrh zákona odmietli a zdržali sa akýchkoľvek ďalších pokusov obmedziť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii.

 

ASPEKTMožnosť voľby a Povstanie pokračuje

Podrobnú analýzu predloženého návrhu si môžete pozrieť v analýze, ktorú vypracovala organizácia Možnosť voľby. 

Ako citovať tento článok:

red. „Nezaujíma vás, ako žijeme. Zaujíma vás len, či rodíme,“ píšu ženy do parlamentu In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/09/2020. Získané 13/06/2024 - 15:48. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nezaujima-vas-ako-zijeme-zaujima-vas-len-ci-rodime-pisu-zeny-do-parlamentu