Nová perspektíva v diskusiách o vagíne

Tereza Sršňová

Naomi Wolf, autorka už takmer kanonického titulu Mýtus krásy (1990, v slovenskom preklade ASPEKT 2000) a mnohých ďalších populárnych kníh, vydala publikáciu Vagína – Nová perspektíva (Argo, Dokořán 2014). Spisovateľka štýlom nadväzuje na svoje doterajšie diela a kombinuje osobné skúsenosti, filozofické úvahy a vedecké fakty.

Vagína – Nová perspektíva nemá striktnú štruktúru, odvíja sa od autorkiných skúseností so sexualitou, orgazmom a ochorením panvového nervu. Týmito záchytnými bodmi ukotvuje tému sexuality cis žien západného sveta v 21. storočí. Autorka sa vracia do histórie a načrtáva, ako sa vytváral sociálny konštrukt sexuality a primárne aktu sexuálneho vyvrcholenia. Opisuje, ako sa tento spoločensky utváraný obraz pretváral pôsobením politických, náboženských, sociálnych a vedeckých vplyvov. Na základe vedeckých poznatkov vyvracia mýty, ktoré sa spájajú so sexualitou žien.

Kniha má vzdelávací charakter, ale súčasne predstavuje ľahké čítanie, pretože zrkadlí každodenný život množstva ľudí. O niektorých témach sa možno nechceme rozprávať, ako napríklad o „(ne)funkčnosti vagíny“ v stresových obdobiach života, a naopak, o iných sa veľa dočítame na internete a už ani nevieme, ako sa v tom množstve informácií vyznať – napríklad o rozdieloch vo vaginálnom a klitorisovom orgazme.

Kniha ponúka množstvo informácií a rozdielnych pohľadov na sexualitu. Wolf sa darí to, čo si ako liberálna feministka dáva za cieľ v každom svojom diele – posilniť poznanie o ženskej sexualite.

 

Knihu nájdete v knižnici ASPEKTU na Mýtnej 38 v Bratislave.

Ako citovať tento článok:

red. Nová perspektíva v diskusiách o vagíne In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/12/2021. Získané 27/05/2024 - 07:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nova-perspektiva-v-diskusiach-o-vagine