Novinka v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2018

Správa o činnosti ASPEKTU

Do Knižnej edície ASPEKT pribudla v roku 2018 nová kniha oceňovanej švajčiarsko-slovenskej autorky Ireny Brežnej. Postrehy emigrantky predstavujú eseje, prózy a reportáže, ktoré autorka písala v rokoch 1981 až 2017. Do dynamického a obsahovo sa vyvíjajúceho celku ich zostavila prekladateľka a vydavateľka Jana Cviková. Texty prinášajú rozmanité témy prepojené premýšľavo esejistickým, hravo poetickým a zároveň reportážne konkrétnym uvažovaním o zneužívaní, ale aj o (sveto)občianskom využívaní moci, o strachu z inakosti a vytváraní spoločenstva, o lžiach a ideáloch, o odstupe a blízkosti, o spolužití či jednoducho o jedinečnosti života – v Československu, Rusku, Guinei, Čečensku, vo Švajčiarsku, na Slovensku...

 

Tu je počiatok ľudstva. Muž je ešte lovec, trofeje si nosí pri sebe: čiernu koženú bundu – import zo susednej Číny, balíček amerických cigariet a ojazdené japonské auto, ktoré ukoristil vo vladivostockom prístave. Život je krátky a rýchly. Tajgu si medzi sebou delia rivalizujúce patriarchálne kmene. Cez noc sa dá zbohatnúť alebo byť nájdený ako zuhoľnatená mŕtvola.

Počiatok ľudstva je vážny, bez písma, humor ešte neexistuje, dvojzmyselnosť by mohla byť životunebezpečná, myslenie sa zaobíde bez prikrášľovania, sebakritika je neodpustiteľná slabosť. Ešte sme v lese, kmeň sa cíti neustále ohrozený. Tu vládne ríša svetla a ríša tmy, my a tí druhí, dobro a zlo, moc podsvetia a moc úradov. Kto je mafia? My nie sme mafia, to tí druhí, my sme spravodliví, dobrotivý Boh nám pomáha.

(Z prózy Krstný otec Ďalekého východu)

 

zostavovateľka: Jana Cviková

redakcia: ASPEKT, Denisa Ghaniová, Nikoleta Račková

copyright © Irena Brežná a ASPEKT 2017

translation © Jana Cviková, Nikoleta Račková 2017

design © Layout JS. 2017

fotografia na obálke © Jan Geerk 2017

 

Knihu si môžete objednať TU.

Kúpou tejto knihy, ako aj ďalších aspektovských titulov podporíte našu ďalšiu práci. Ďakujeme!

Ako citovať tento článok:

red. Novinka v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2018 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/03/2019. Získané 30/06/2022 - 17:17. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/novinka-v-kniznej-edicii-aspekt-v-roku-2018