O Ilone Németh a Zore Jesenskej v textoch ASPEKTU

 

Pripravili sme pre vás výber článkov a štúdií o diele Ilony Németh a Zory Jesenskej, ktoré získali na začiatku januára 2017 vysoké štátne vyznamenanie.


Blahoželáme Ilone Németh k vyznamenaniu

Niekoľko historických aj aktuálnych odkazov o diele uznávanej umelkyne a profesorky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Ilone Németh.

 

Nelámte si jazyk ani svedomie

„Zora Jesenská ukázala svojím životom a prácou, aká hlboká môže byť stopa verejne činnej prekladateľskej osobnosti v spoločnosti. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska jej 9. januára 2017 in memoriam udelil vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti.“ O Zore Jesenskej píše prekladateľka a vydavateľka Jana Cviková.

 

Zakázaná Jesenská

„Obraz prekladateľky, umeleckej kritičky, kultúrnej publicistky a spisovateľky Zory Jesenskej je v našej najnovšej histórii spätý so zákazom. Vyslovenie jej mena na verejnom fóre bolo roky spojené so strachom o vlastnú existenciu, pretože bola zakázaná z politických dôvodov. Zákaz jej nielenže zničil osobný život, ale ako morálny imperatív vošiel do nášho kultúrneho vedomia.“ Prečítajte si štúdiu Evy Maliti-Fraňovej, ktorá pôvodne vyšla v knihe Histórie žien. Aspekty písania a čítania (ASPEKT 2007).

 

Stretnutia s Timravou

Zora  Jesenská napísala všeličo, napríklad aj takýto text o Timrave: „I vytiahla som si Timravu z poličky v knižnici, kde stáli jej spisy v tej istej všestranne solídnej väzbe ako knihy pani Šoltésovej a pani Vansovej — a nasledovalo pre mňa to, čo sa nazýva objavom. Bola som ohromená, strhnutá, uchvátená, očarená — všetky superlatívy to nevyjadria. Táto stará pani, o dve generácie staršia ako my, bola vnímaním sveta, zorným uhlom, výbušným cítením, utajeným rebelantstvom, náruživou dychtivosťou a ironickým odstupom taká blízka, ale taká blízka nášmu cíteniu, taká v pravom zmysle moderná!“

 

Zora Jesenská v spore o slovenského Shakespeara

Eva Maliti-Fraňová píše o známej prekladateľke, umeleckej kritičke, kultúrnej publicistke a spisovateľke: „V písomnej gratulácii k šesťdesiatke Zory Jesenskej vtedajší šéf činohry okrem iného napísal: ´Vedomí sme si toho, že práca prekladateľa divadelných hier je veľmi obtiažna a po každej stránke málo vďačná.´ Napriek tomu – najväčšie zadosťučinenie, ktoré by si prekladateľka určite vychutnala, keby bola žila, vzišlo práve z ´nevďačného´ divadla. To keď mladý herec Marián Geišberg v čase totality bez ohľadu na všetky zákazy a tabu sám od seba nechal svojho Hamleta hovoriť aj slovami prekladu Jesenskej, ktorý jeho herectvu vyhovoval viac.“

 

Hamlet: diferencie

Prečítajte si štúdiu Jany Bžochovej-Wild o dvoch slovenských prekladoch Hamleta, ktorá pôvodne vyšla v časopise Aspekt 2/1996. knižnici ASPEKTU nájdete aj knihy Jana Bžochová-Wild: Hamlet. Dobrodružstvo textu (L. C. A. 1998) a Malé dejiny Hamleta (Slovart 2007).

Ako citovať tento článok:

red. O Ilone Németh a Zore Jesenskej v textoch ASPEKTU In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/01/2017. Získané 10/12/2023 - 08:45. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/o-ilone-nemeth-zore-jesenskej-v-textoch-aspektu