O knihe Jej vlastný život

Tereza Sršňová

V knihe Jej vlastný život (Inaque.sk 2016) sa prelína osobný život autorky Kate Bolick s piatimi príbehmi žien, ktoré ukazujú, že život bez detí a partnera či partnerky nemusí byť životom osamoteným. Takýto obraz sa prieči stereotypným štandardom, podľa ktorých naplnený, osudom predurčený životný príbeh žien znamená vydať sa a mať deti. Kniha vedie k premýšľaniu o tom, či vymykať sa tomuto stereotypu musí nevyhnutne končiť pocitom prázdna, ľútosťou či sklamaním, alebo práve naopak, či to môže byť cesta plná slobody a dôvery v samu seba.

Slobodu považujem za kľúčový pojem tejto knihy, ktorá vo mne vyvoláva dojem, že i keď k niekomu cítime lásku, táto láska nie je len krásna, romantická, ale môže byť aj zväzujúca, nestabilná a ohorozujúca vlastnú slobodu a lásku k samej sebe. Túto myšlienku Kate Bolick rozvíja naprieč celou knihou:

Keďže som si partnerskú dvojicu predstavovala ako neoddeliteľné dvojčatá, vždy keď som mala potrebu oddeliť sa, hoci len na jeden deň, znervóznela som a snažila sa nemyslieť na to, že chcem byť sama. Kým som bola s R., vytvorila som si nový zvyk a jednoducho som túto nepríjemnú túžbu ukryla do citadely Maevinho vševidiaceho, takmer prorockého tónu, vytvorila som si duševný priestor, ktorý bol stabilný a silný, úplne úžasný... V niekoľkých esejach som písala o tom, ako obedujem sama v malej univerzitnej reštaurácii na dolnom Manhattane, a tak som si začala predstavovať seba... Nedokázala som týmto snom odolať, boli ohromujúce... Čo to bolo za túžbu? Sedieť sama v preplnenej newyorkej reštaurácii uprostred hluku a cinkania životov tých druhých. Čo som sa tým snažila povedať sama sebe? Že chcem byť sama...? Čo neprichádzalo do úvahy, pretože byť sama znamenalo nebyť s R., ktorého som, samozrejme, ľúbila. Točila som sa dookola. Nechcela som sa vydávať? Ale samozrejme, že som sa chcela vydať. Na vysokej škole som sa rozhodla, že sa do tridsiatky vydám – zdalo sa mi, že je to dosť času na to, aby som sa niečo naučila o svete skôr, než sa usadím. Na to, aby som neurobila niečo také normálne a očakávané, by som musela mať veľmi dobrý dôvod, ktorý som, samozrejme, nemala. Predtým som pozorovala dospelé ženy, čo som poznala – ženy, ktoré boli odo mňa staršie a mali štyridsať, päťdesiat či viac rokov – aby som zistila, kým sa chcem stať. Teraz som ich vedome rozdeľovala na vydaté a nevydaté a to triedenie hovorilo za veľa.

Kniha Jej vlastný život sa mnohým môže dostať pod kožu. Opisuje totiž pocity, ktoré si ľudia často nechcú priznať a svoju „nepríjemnú túžbu“, ako píše Bolick, potláčajú. Dielo tak nastavuje zrkadlo, normalizuje naše najtajnejšie túžby a môže prispieť k spoznávaniu a reflexii našich vlastných pocitov, myšlienok a činov. Kniha neodradzuje od vzťahu či manželstva, mne osobne skôr otvorila cestu pre kladenie otázok – a to dôležitých otázok týkajúcich sa osobnej slobody a nastavenia vlastných hraníc. Prečítajte si knihu a spýtajte sa sami seba: Kedy vo vzťahu všeličo tolerujeme a kedy sa už prispôsobujeme tak, že prekračujeme hranicu svojej vlastne slobody?

Kate Bolick je spisovateľka a žurnalistka, vyučuje na Columbia University a New York University. Beletria Jej vlastný život získala cenu New York Times za pozoruhodnú knihu roku 2015 (New York Times Notable Book of 2015).

 

Knihu nájdete v knižnici ASPEKTU na Mýtnej 38 v Bratislave.

Ako citovať tento článok:

red. O knihe Jej vlastný život In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/04/2021. Získané 16/07/2024 - 21:51. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/o-knihe-jej-vlastny-zivot