O obmedzení ženského štúdia

Prečítajte si reakciu Zory Jesenskej na snahy o obmedzenie vysokoškolského štúdia žien z roku 1941. Prekladateľka a publicistka reaguje na článok pána – er -, ktorý vyšiel v Slovenskej pravde a ktorý „je znakom, že snahy vylúčiť ženy z vysokoškolského štúdia, a to úplne, nie sú ešte celkom mŕtve“.

„Autor článku sám uznáva, že vysokoškolské štúdium dalo dievčatám vyššiu intelektuálnu úroveň a poznamenáva v zátvorke, že tá je ´ostane veľmi žiaduca´. Len vraj, opytuje sa, ´či bola hodnota toľkej námahy a obetí´? O to teda nech sa netrápi: túto otázku si dá každá študentka, každý bez výnimky, a ak sa jej zdá, že vyššia intelektuálna úroveň toľkej námahy a obetí nie je hodna, nechá univerzitu tak. A je to, žiaľbohu, častý prípad! Prečo však zatvárať univerzitu pred tými, ktorým je vyššia úroveň hodna akejkoľvek námahy a obetí? Pisateľ spomína, že sa ´treba zamyslieť´, či by sa nenašiel vhodnejší ´ľahší a cieľuprimeranejší´ spôsob, ako dosiahnuť túto úroveň. Prosím: zamyslite sa, nájdite ho a dokážete, že je naozaj lepší, potom môžeme o ňom začať uvažovať. Ale kým o tomto inom, ľahšom a cieľuprimeranejšom spôsobe vieme len toľko, že by sa bolo treba zamyslieť, či by sa nenašiel – dovtedy majú i Slovenky právo študovať na univerzite tak, ako ho majú príslušníčky všetkých kultúrnych národov na zemeguli.“

V prílohe nájdete celý článok Zory Jesenskej O obmedzení ženského štúdia publikovaný v časopise Aspekt 1/1997, ktorý si môžete požičať v knižnici ASPEKTU.

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. O obmedzení ženského štúdia In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/11/2015. Získané 30/05/2023 - 22:34. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/o-obmedzeni-zenskeho-studia