O poskytovaní služieb ženám zažívajúcim násilie (nielen) počas pandémie

Online diskusia

 

Pozývame na online diskusiu o poskytovaní služieb ženám zažívajúcim násilie (nielen) počas pandémie.

KEDY: v stredu 1. decembra 2021 o 18.00 hod.

KDE: online

Pandémia Covid-19 a opatrenia, ktoré majú zabrániť jej šíreniu, najviac zasahujú najzraniteľnejšie skupiny. Obmedzenia pohybu a lockdowny vychádzajú z predpokladu, že domov je bezpečné miesto, kde sa môžeme skryť pre vírusom. Lenže pre mnoho žien je domov miestom, kde čelia násiliu a strachu. Na Slovensku aj v zahraničí počas pandémie stúpol počet hlásení prípadov násilia v domácnostiach. Organizácie, ktoré poskytujú služby ženám zažívajúcim násilie, čelia náročným výzvam, aby dokázali zabezpečiť ochranné a dezinfekčné pomôcky a bezpečný chod organizácií. Zápasia s nedostatkom finančných aj ľudských kapacít. Rodovo podmienené násilie ani problémy v oblasti poskytovania služieb ženám zažívajúcim násilie a ich deťom sa však nezačali pandémiou.


Príďte sa s nami porozprávať o štruktúrnych podmienkach, ktoré v našej spoločnosti vytvárajú priestor pre rodovo podmienené násilie. O podmienkach poskytovania služieb pre ženy zažívajúce násilie. O tom, ako sú tieto služby financované a ako to súvisí s pracovnými podmienkami žien, ktoré v týchto organizáciách pracujú. Majú dostupné kvalitné vzdelávanie, supervíziu, starostlivosť o vlastné duševné zdravie? Ako ovplyvňuje nedostatočná podpora ľudí pôsobiacich v týchto službách samotné ženy zažívajúce násilie? Ako to celé súvisí s nízkym spoločenským a finančným ohodnotením starostlivosti v našej spoločnosti?
 

Diskutovať budú výskumníčky v oblasti rodovo podmieneného násilia Barbora Holubová a Slávka Karkošková a sociálna pracovníčka, ktorá pôsobila v centre pre ženy zažívajúce násilie, Ivana Klimentová. Moderuje Zuzana Maďarová.

 

 

Čítajte aj článok Emy Brunovskej: Rodovo podmienené násilie v čase pandémie na SlovenskuRodovo podmienené násilie v čase pandémie na Slovensku

 

 

***

Diskusia je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah výlučne zodpovedá organizácia ASPEKT.

 
Ako citovať tento článok:

red. O poskytovaní služieb ženám zažívajúcim násilie (nielen) počas pandémie In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/11/2021. Získané 10/12/2023 - 07:30. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/o-poskytovani-sluzieb-zenam-zazivajucim-nasilie-nielen-pocas-pandemie