O posttraumatickej stresovej poruche

Tereza Sršňová

Posttraumatická stresová porucha - Hana Vojtová, Jozef HaštoKlinická psychologička a psychoterapeutka Hana Vojtová a psychiater a psychoterapeut Jozef Hašto v knihe Posttraumatická stresová porucha: bio-psycho-sociálne aspekty (Vydavateľstvo F, 2012) komplexne opisujú posttraumatickú stresovú poruchu (PTSP) od diagnostiky cez rizikové faktory až po jej prejavy. Kniha je náučná a na prvý pohľad môže pôsobiť ako dielo určené najmä pre študentky, študentov a odbornú verejnosť z oblasti psychológie a psychiatrie. Povedala by som však, že kniha môže zaujať aj širšiu čitateľskú verejnosť, pretože o posttraumatickej stresovej poruche sme už vo verejnom diskurze počuli mnoho, ale viac-menej povrchne. Je to ochorenie postihujúce iba vojačky a vojakov? Ako sa ochorenie prejavuje? Ako sa ochorenie lieči? Na tieto a mnohé ďalšie otázky kniha reaguje.

Autorka a autor ukazujú, že PTSP je komplexné ochorenie s rôznorodými symptómami. Množstvo symptómov sa pritom môže po čase pretaviť do každodenného života, stať sa výraznejšou súčasťou nášho „ja“, čím sa táto porucha stáva neviditeľnou spoločníčkou nášho každodenného života.

Jozef Hašto a Hana Vojtová opisujú priebeh a symptómy tohto ochorenia na prípade Hedvigy Žákovej-Malinovej. Ilustrujú neviditeľnosť PTSP, ale aj veľký vplyv na obeť, jej okolie a v tomto prípade aj na spoločnosť, ktorá všetko sledovala prostredníctvom médií. Autorka a autor nám dovoľujú nahliadnuť do prípadu a priebehu psychoterapeutických sedení s Hedvigou Žákovou-Malinovou. Ukazujú, aké dôsledky môže mať nedostatok poznania a pochopenia zo strany štátnych orgánov  v prípadoch traumatických udalostí:

Proti Hedvige sa používa tvrdenie, že sa po výsluchu po napadnutí počas hospitalizácie (poznamenávame, že po otrase mozgu, v akútnej stresovej reakcii a pri pôsobení diazepamu, pričom lekári neodporúčali ešte realizovať výsluch) na otázku v zmysle „prečo vás napadli“ vyjadrila, snažiac sa logicky uvažovať, že zrejme preto, že hovorila po maďarsky (keďže útočníci opakovali „na Slovensku po slovensky“). Na otázku, s kým hovorila po maďarsky, odpovedala, že buď s niekým telefonovala alebo sa s niekým stretla, neskôr si spomenula, že sa jej dvaja ľudia v aute pýtali na cestu. Ako nám neskôr opisovala situáciu, na telefonovanie zrejme pri hľadaní odpovede myslela preto, lebo už trochu meškala s príchodom na školu a uvažovala, že zavolá spolužiačke, že sa už blíži. Vzápätí ju oslovili dvaja útočníci... Keďže polícia zistila, že z jej telefónu sa v danom čase netelefonovalo, použili jej neistotu v pamäti proti nej. (S. 57 – 58)

Výpadky alebo strata pamäti nie sú jedinými symptómami PTSP. Podrobnejší opis symptómov, rizikových faktorov, ako aj detailov o priebehu PTSP psychoterapie nájdete v knihe. K čítaniu však treba pristupovať s opatrnosťou, časť obsahu môže pôsobiť ako spúšťač pre nechcené spomienky či pocity.

 

Knihu nájdete v knižnici ASPEKTU na Mýtnej 38 v Bratislave.

Ako citovať tento článok:

red. O posttraumatickej stresovej poruche In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/04/2021. Získané 24/02/2024 - 12:58. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/o-posttraumatickej-stresovej-poruche