O sexe a starnutí

Úryvok z knihy Diany Athill Niekde ku koncu

Dôležitosť sexu ustupovala, čo sa prejavovalo tak, že mnoho iných vecí sa stalo oveľa zaujímavejšími. Sex častejšie ničí individualitu mladých žien než mladých mužov, pretože od ženy vyžaduje oveľa viac než od muža. Kedysi som bola presvedčená, že ten rozdiel ide na vrub výchovy, že ho možno pripísať formovaniu mladých ľudí, ale nie je to tak. Výchova má posilňujúci účinok, ale v zásade je to vec biologickej funkcie. Neexistuje telesný dôvod, prečo by sa muž nemohol otočiť a odísť od akéhokoľvek sexuálneho aktu, ktorého sa zúčastnil, zatiaľ čo každý sexuálny akt, ktorého sa zúčastňuje žena, je potenciálnym zdrojom zmeny jej spôsobu bytia, a to na celý zvyšok života. On jednoducho aktivuje existenciu inej ľudskej bytosti; ona ju musí vytvoriť zo svojej vlastnej telesnej podstaty, vynosiť ju v sebe, je k nej pripútaná, či sa jej to páči, alebo nie. Tvrdiť, že pilulka ju oslobodila, je úplný nezmysel. Môže síce zabrániť počatiu, ale len za cenu drastickej chemickej intervencie, ktorá úplne rozhodí jej telesné funkcie. Keďže naše telá sú uspôsobené tak, aby vynosili deti, potrvá ešte mnoho generácií, kým budú ženy oslobodené od psychických schém, ktoré im diktuje ich telesnosť, nech je pre ne akokoľvek jednoduché prehltnúť pilulku, a je celkom možné, že sa im takúto psychickú slobodu nepodarí nadobudnúť nikdy. Nateraz sa nedá úplne presne zistiť, koľko z osobnosti človeka determinujú chemické procesy, isté však je, že niečo áno. Vzhľadom na to sa ženy v celom procese často strácajú, práve keď sú na vrchole svojej fyzickej aktivity. Mnohé si uvedomia, kto vlastne sú, akou sú osobnosťou až v strednom veku a niektoré to nezistia nikdy. Ja som začala vnímať záblesky vlastnej osobnosti skôr než väčšina žien, pretože mi nebolo dopriate manželstvo a rodenie detí, ale aj tak som si samu seba uvedomovala oveľa jasnejšie až neskôr, keď sa sex z môjho života jednoducho vytratil.

***

Knihu Diany Athill Niekde ku koncu si môžete objednať TU.

Ako citovať tento článok:

red. O sexe a starnutí In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 11/09/2019. Získané 23/07/2024 - 12:03. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/o-sexe-starnuti