Občianky Svetovej republiky literatúry: Herta Müller a Elfriede Jelinek

Tvorbou Herty Müller som sa zaoberala predovšetkým ako čitateľka a v prípade knihy Dnes by som sa radšej nestretla, ktorá vyšla v slovenskom preklade Adama Bžocha (2010), ako redaktorka. Moje čítanie sa zachytávalo do ôk skúsenostnej siete asociácií spojených s feministickou perspektívou poznávania iných autoriek, diel či tém. Jedna z týchto asociácií je veľmi konkrétna, volá sa Elfriede Jelinek.

Svetová literatúra a Nobelova cena

Autorky, ktorých mená uvádzam v nadpise, hneď na prvý pohľad spája skutočnosť, že obe píšu po nemecky a obom sa dostalo prestížneho uznania. Môj predrečník Adam Bžoch uzavrel svoj príspevok o Herte Müller slovami: „jej prítomnosť v nemeckej a vo svetovej literatúre je nesporná, hoci je svojhlavo polemická rovnako svojím jazykom, ako aj témami a problémami.“ Túto nespornosť definitívne potvrdilo udelenie Nobelovej ceny za literatúru v roku 2009. Niečo podobné sa odohralo v roku 2004 aj v prípade Jelinek, ktorá býva až pričasto označovaná za kontroverznú autorku.

Celý článok si môžete prečítať na: www.goethe.de

Tento text bol súčasťou prednášky, ktorá odznela počas Dní nemeckej kultúry v Ružomberku 2012.

Ako citovať tento článok:

red. Občianky Svetovej republiky literatúry: Herta Müller a Elfriede Jelinek In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/03/2013. Získané 15/04/2024 - 13:56. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/obcianky-svetovej-republiky-literatury-herta-mueller-elfriede-jelinek