Podporte list vláde: proti diskriminácii tehotných žien

V súčasnosti sa pripravuje tzv. veľká novela Zákonníka práce. Hromadnú pripomienku verejnosti k jeho návrhu v októbri 2010 podporilo 25 mimovládnych organizácií a takmer 650 jednotlivcov a jednotlivkýň. Jej cieľom bolo skvalitniť ustanovenia zákonníka, ktoré v súčasnosti umožňujú diskriminovať tehotné ženy, dojčiace ženy a ženy krátko po pôrode - najmä ich prepustením z práce v skúšobnej dobe (čo sa v praxi často deje). Ide pritom o záväzok vo vzťahu k ľudským právam žien, ktorý mala Slovenská republika dávno splniť na základe svojho členstva v EÚ aj podpisu medzinárodných dohovorov.

Osoby oprávnené zastupovať verejnosť vo veci hromadnej pripomienky sa dlhodobo snažili aktívne spolupracovať s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, napriek tomu bola odozva ministerstva slabá. V týchto dňoch ministerstvo opätovne neakceptovalo konkrétne návrhy na zosúladenie Zákonníka práce s ľudskoprávnymi záväzkami SR.

Podporte otvorený list, ktorým upozorňujeme na tento neprijateľný stav premiérku Ivetu Radičovú, podpredsedu vlády Rudolfa Chmela a ministra práce Jozefa Mihála.

Už 7. marca ministerstvo práce predloží návrh tzv. veľkej novely Zákonníka práce do medzirezortného pripomienkového konania. Mal by tam ísť v podobe, ktorá bude v súlade s právom EÚ a medzinárodným právom.

Otvorený list môžete podporiť do stredy 2. marca do 9.00 hod. takto:

Zašlite stručný mail na adresu: trubiniova(zavinac)oad(bodka)sk.

V prípade organizácií uveďte aj meno a pozíciu štatutára alebo štatutárky.
Jednotlivcov a jednotlivkyne prosíme o uvedenie svojej profesie (alebo podobnej charakeristiky).

Ďakujeme za podporu!

Otvorený list

Stanovisko k Zákonníku práce

viac na www.diskriminacia.sk

 
Ako citovať tento článok:

red. Podporte list vláde: proti diskriminácii tehotných žien In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/02/2011. Získané 24/02/2024 - 10:13. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/podporte-list-vlade-proti-diskriminacii-tehotnych-zien