Ponor do osudu a diela Alžbety Göllnerovej-Gwerkovej

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou: Anna Grusková „Tichý pobyt na ulici Göllnerovej-Gwerkovej“

2019

S Alžbetou Göllnerovou-Gwerkovou sme sa v ASPEKTE zoznámili pred rokom 2006, keď sme pripravovali konferenciu na tému Histórie žien a neskôr zborník s rovnomenným názvom a podtitulom Aspekty písania a čítania. Pamätám si na povznášajúci pocit, keď som z knižnice na Klemensovej priniesla zborník Žena novej doby, ktorý zostavili Alžbeta Göllnerová-Gwerková a Jarmila Zikmundová. (V Knižnici ASPEKTU je stále dostupný v podobe fotokópie.) Bolo a je fascinujúce objavovať životy a najmä diela žien, ktoré už pred mnohými rokmi a desaťročiami na tomto území žili a pôsobili, premýšľali, organizovali, písali alebo iným spôsobom tvorili kultúru, z ktorej žijeme dodnes, posúvali spoločnosť dopredu, hoci mnohé z nich sa stali pre väčšinovú spoločnosť anonymnými. O to zaujímavejšie a dobrodružnejšie je potom ich objavovanie. Práve to urobila Anna Grusková, ktorá sa Alžbete Göllnerovej-Gwerkovej, literárnej vedkyni, historičke, sociologičke a prekladateľke venuje už dlhší čas a výsledkom jej záujmu je okrem dokumentárneho filmu s názvom Žena novej doby a divadelnej hry Demokratka Erža aj publikácia Tichý pobyt na ulici Göllnerovej-Gwerkovej (Laputa/Literárna bašta 2022).

Kniha je na prebale definovaná ako umelecká reportáž, za ktorou je zjavne veľa s radosťou urobenej rešeršnej práce i hlboký ponor do osudu a diela Alžbety Göllnerovej-Gwerkovej a jej partnera, neskôr manžela, maliara Edmunda Gwerka. Je to dômyselná skladačka, patchwork plný mimoriadne zaujímavých a výpovedných fotografií, citátov, dokumentov pospájaných a citlivo podopĺňaných autorkiným textom. V ňom sa Anna Grusková priznane a v dobrom slova zmysle neobjektívne hlási k fascinácii osudom a dielom tejto výnimočnej a ženy, ktorá v učebniciach zatiaľ chýba.

 

GRUSKOVÁ, Anna. (2022). Tichý pobyt na ulici Göllnerovej-Gwerkovej. Laputa/Literárna bašta.

 

Knihu si môžete požičať v knižnici ASPEKTU každý štvrtok od 16.30 do 19.30. Za dar autorke ďakujeme.

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Ponor do osudu a diela Alžbety Göllnerovej-Gwerkovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/10/2022. Získané 16/07/2024 - 21:20. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ponor-do-osudu-diela-alzbety-goellnerovej-gwerkovej