Pozvánka na diskusiu: Vyhnanie z raja - čia to bola vina?

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto a ASPEKT

pozývajú na diskusiu

Vyhnanie z raja – čia to bola vina?

 

KEDY: utorok 28. januára 2020, 18.00

KDE: v zasadačke cirkevného zboru, Konventná 11, Bratislava

 

Časť ranej kresťanskej tradície vykresľuje ženu ako tú, ktorá sa nechala v rajskej záhrade zviesť na hriech. Aj preto je pre mnohých kresťanov dôraz na rovnosť mužov a žien dodnes neprijateľný. Aké sú dôvody náboženských a kultúrnych predstáv o subordinácii žien mužom? Kde pramenia predstavy o nečistote ženy? Ako sa s týmito otázkami vyrovnáva literatúra a teológia?

Hostkami diskusie budú rodové expertky Jana Cviková a Jana Juráňová.

Moderuje Ondrej Prostredník.

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Pozvánka na diskusiu: Vyhnanie z raja - čia to bola vina? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/01/2020. Získané 28/06/2022 - 13:43. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/pozvanka-na-diskusiu-vyhnanie-z-raja-cia-bola-vina