Reality snov: hra o komunikácii, vzťahoch a médiách

Hra Reality snov hovorí najmä o komunikačných problémoch aj v tých najužších rodinných vzťahoch, ale tiež o tom, ako nám všadeprítomné médiá neustále zasahujú do života a z nás sa stávajú reklamné postavy žijúce v bublinovom svete sna. Inscenácia je tragikomickým pohľadom do zákulisia rodinných a partnerských vzťahov, (de)formovaných silou mediálneho vplyvu a každodenných rituálov. Autorka Jana Juráňová skúma ilúzie žien o sebe a úsilie vidieť iných v celej ich nahote. Sme súčasťou mediálneho sveta, alebo sú médiá neoddeliteľnou súčasťou našich životov? Čo vidíme, keď sledujeme osudy iných? Konfrontuje sebaobraz postáv hry s realitou, ktorá býva zakaždým taká prekvapivo „tvrdá".

Pozrite a prečítajte si bulletin predstavenia Reality snov.


Prvá premiéra BDNR v divadelnej sezóne 2011/2012! Pôvodná hra významnej slovenskej prozaičky Jany Juráňovej, autorky románu Orodovnice, parabiografickej prózy Žila som s Hviezdoslavom či originálnej hry o generácii štúrovských mužov a žien Misky strieborné, nádoby výborné.


Monika Tatarková
Dramaturgia BDNR
Tel. č.: 0908 888 817, 048/415 25 33

Ako citovať tento článok:

red. Reality snov: hra o komunikácii, vzťahoch a médiách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/08/2011. Získané 18/07/2024 - 06:24. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/reality-snov-hra-o-komunikacii-vztahoch-mediach