Rodové aspekty platenej a neplatenej práce

Práca je dôležitou súčasťou a zároveň spolutvorkyňou rodového poriadku spoločnosti. Pripravili sme pre vás výber článkov z webových stránok www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk i výber kníh z knižnice ASPEKTU, ktoré nahliadajú na rôzne súvislosti platenej a neplatenej práce z feministickej perspektívy.

Pun Ngai: Inštitucionalizovanie každodenného života
„Ak bol jadrom disciplinárnej moci regulujúcej továrenský život časový rozvrh, tak jadrom časového rozvrhu boli továrenské smernice. Prísny rozvrh potreboval prísneho dozorcu. Samotná modalita moci bola mimoriadne despotická, ospravedlňovalo ju však obrovské množstvo aj charakter pracujúcich, ktorých bolo treba riadiť.“ Prečítajte si ukážku z etnografickej štúdie autorky Pun Ngai Čínske robotníčky ta-kung-mej. Sociálne telo, umenie disciplíny a odpor, ktorú nájdete v knihe Feministky hovoria o práci (ASPEKT 2015).

Kathi Weeks: Autonómia a príkaz
„Hoci sa námezdný vzťah považuje za znak nezávislosti človeka, i tak je vzťahom podriadenia, a autonómia, ktorú má zaručiť práca, udržiava zložitý vzťah s pokračujúcim podriadením, ktoré súčasne potvrdzuje. Keďže nezávislosť pracujúceho aj jeho podrobenie sa námezdnému vzťahu sú motorom spoločenskej výroby, vytvárajú napätie, ktoré sa musí starostlivo riadiť.“ Prečítajte si ukážku zo štúdie Kathi Weeks Mapovanie pracovnej etiky. Päť antinómií a úloha rasy a rodu, ktorú nájdete v publikácii Feministky hovoria o práci (ASPEKT 2015).

Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu
Akými premenami prechádza práca? Sú premeny práce na Slovensku niečím výnimočné či skôr kopírujú globálne trendy? A aká je práca žien? Kniha prináša texty piatich autoriek, ktoré píšu o tom, čo považujeme za „bežnú“ prácu.

Feministické prístupy k hodnote práce a ekonomike
„Základným východiskom feministickej kritiky je kritika androcentrického ponímania ekonomiky, podľa ktorého sa ženská práca považuje za menej hodnotnú. Tento pohľad je zakotvený hlboko v štruktúre spoločnosti a je inštitucionalizovaný ekonomickými kritériami zhodnocovania práce a jej rozdelenia na platenú verejnú (produktívnu) sféru a neplatenú súkromnú (reproduktívnu) sféru.“ Prečítajte si ukážku z knihy Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní.

Kto sa zaujíma o ženy, ktoré nemôžu sedieť v správnych radách bánk?
„Situácia žien s nízkymi príjmami, zlou alebo žiadnou prácou je odvrátenou stranou predstavy o tom, že každá žena môže ´spraviť kariéru´ a popri tom žiť aj spokojným súkromným a rodinným životom. Bolo by omylom zamýšľať sa nad dnešnou situáciou žien bez toho, aby sme dovideli aj na túto odvrátenú stranu.“ Čítajte článok Ľubice Kobovej.

Oplatí sa čítať: o platenej a neplatenej práci v ASPEKTin
Aké sú pracovné podmienky žien v ekonomickej zóne elektronického priemyslu v Poľsku? Čo sú zvláštne zóny vykorisťovania a prečo matky štrajkujú? Čo si o práci myslia bell hooks, Silvia Federici a Gabriele Michalitsch? Ak vás zaujímajú odpovede na tieto i ďalšie otázky a nie sú vám ľahostajné rodové súvislosti platenej a neplatenej práce, práve pre vás sme pripravili výber článkov z webzinu ASPEKTin.

O práci na webstránke ruzovyamodrysvet.sk
Viete, že aj v školstve zarábajú muži viac ako ženy? Zmocňuje sa vás občas zvedavosť, koľko by ste zarábali keby...? Ako súvisí rozdiel v hodnotení „ženskej“ a „mužskej“ práce so spoločenským statusom žien a mužov? Čítajte o platenej a neplatenej práci na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk, ktorá sa venuje rodovo kompetentnej pedagogike.

 

Ako citovať tento článok:

red. Rodové aspekty platenej a neplatenej práce In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/11/2015. Získané 30/05/2023 - 22:02. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/rodove-aspekty-platenej-neplatenej-prace