Rozhovor s egyptskou feministkou Nawal El Saadawi

Nemecký feministický časopis EMMA uverejnil 14. 2. 2011 vo svojej internetovej verzii aktuálny rozhovor s „Levicou od Nílu", ako túto neúnavnú bojovníčku za slobodu nazývajú jej krajanky a krajania.

Osemdesiatročná Nawal El Saadawi je feministka, bojovníčka za slobodu, lekárka, ktorá už v 60. rokoch 20. storočia uverejnila svoj prvú knihu proti zmrzačovaniu žien klitoridektómiu. Za Mubaraka žila v exile. El Saadawi si uvedomuje, že pri všetkých revolúciách sú ženy dosť dobré na to, aby bojovali, ale nie dosť dobré na to, aby žili v slobode, preto sa už dnes usiluje o znovuzaloženie Egyptskej únie žien. V interview pre EMMU vyjadrila svoju nádej na slobodu:

EMMA: Akú úlohu zohrali egyptské ženy pri protestoch? A ako na ne muži reagovali?
Ženy sa podieľali na egyptskej revolúcii rovnako ako muži. Všetky ženy a všetci muži sú rovnoprávni v zápase o nový Egypt.

Existujú už špecifické požiadavky a zábezpeky týkajúce sa práv žien?
My Egypťanky nanovo založíme Egyptskú úniu žien, aby sme mohli spoločne bojovať za svoje práva. Jednota znamená moc. Úniu kedysi zakázala Mubarakova manželka.

Čítajte ďalej v nemčine na EMMAonline, 14.2.2011
Die Löwin vom Nil (1/08)
Den Verstand entschleiern (9/86)

Ako citovať tento článok:

red. Rozhovor s egyptskou feministkou Nawal El Saadawi In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/07/2011. Získané 22/02/2024 - 18:16. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/rozhovor-s-egyptskou-feministkou-nawal-el-saadawi