SAV medzi rodovou rovnosťou a rodovou ideológiou?

Na konci januára zorganizovali odborníčky a odborníci tlačovú konferenciu, na ktorej odmietli manipuláciu verejnou mienkou v oblasti rodovej rovnosti. Riaditeľ Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Gabriel Bianchi, vedecký pracovník rovnakého ústavu Ivan Lukšík, vedúca Centra rodových štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Zuzana Kiczková, vedúca Katedry filozofie FF UK Mariana Szapuová a riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Darina Sedláková odmietli „Vyjadrenie a výzvu lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí", ktorú v júni 2014 iniciovala skupina pod vedením psychiatra Alojza Rakúsa.

Pätica vedkýň a vedcov upozornila, že materiál z minulého roku „dehonestuje všeobecne uznávané hodnoty rodovej rovnosti akceptované v EÚ a spochybňuje oficiálne politiky únie i Slovenskej republiky nazývajúc rodové scitlivovanie ´rodovou ideológiou´.“
Zuzana Kiczková na tlačovej konferencii upozornila, že signatári vyjadrenia účelovo narábajú s pojmom „rodová ideológia“ tak, aby vzbudili dojem ohrozenia vo výchove detí. Mariana Szapuová uviedla príklady nepresností a manipulácií, ktoré sa vo výzve nachádzajú. Gabriel Bianchi zdôraznil, že cieľom tlačovej konferencie je upozorniť na nevedeckosť argumentov výzvy práve odkazmi na vedecké výsledky. „Sme smutní, že istá skupina ľudí sa opiera o vedu takým neetickým spôsobom,“ dodal.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV žiadal o vyjadrenie k výzve lekárov príslušné ministerstvá zodpovedné za implementáciu rodovej rovnosti. Do konca roka 2014 všetky, hoci v rôznej miere, výzvu odmietli.

Pár dní po tlačovej konferencii sa Slovenská akadémia vied dištancovala od vyjadrení prezentovaných na tlačovej konferencii a v tlačovej oprave na svojej webovej stránke uviedla, že ide o stanovisko vedeckého tímu Gabriela Bianchiho, a nie celej SAV. Následne bola na portáli SAV uverejnená tlačová správa „k mediálnemu stanovisku štyroch zamestnancov SAV“, ktorá atakuje odbornosť vedeckých pracovníčok a pracovníkov Gabriela Bianchiho, Zuzany Kiczkovej, Mariany Szapuovej a Ivana Lukšíka.

Nie je jasné, prečo SAV tlačovú správu signatárov „Odborného stanoviska a výzvy ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí", publikovaného 2. 6. 2014 vôbec uverejnila, nevychádza priamo z činnosti SAV a portál SAV nie je typom verejného média, ktoré by bolo povinné takéto niečo uverejniť. Útoky na rodovú rovnosť, ktoré sa čoraz častejšie objavujú v našej spoločnosti, si uverejnením tejto tlačovej správy na pôde Slovenskej akadémie vied očividne vynútia polemiku o charaktere vedy a vedeckosti. Lenže je dôležité, aby sa v nej SAV správala ako vedecká inštitúcia schopná garantovať závažnosť takejto diskusie.

 

Aktualizácia 5. februára 2015 o 14.00:

V dôsledku protestov akademickej obce bola z webovej stránky SAV stiahnutá tlačová správa signatárov výzvy, ale, žiaľ, aj informácia o tlačovej konferencii o rodovej rovnosti.

Ako citovať tento článok:

red. SAV medzi rodovou rovnosťou a rodovou ideológiou? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/02/2015. Získané 15/04/2024 - 16:08. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sav-medzi-rodovou-rovnostou-rodovou-ideologiou