sen x skutočnosť. Umenie a propaganda 1939 – 1945

Ešte do 26. februára 2017 si v Slovenskej národnej galérii môžete pozrieť výstavu sen x skutočnosť. Umenie a propaganda 1939 – 1945.

Rozšírením výstavy je webová stránka senxskutocnost.sng.sk, ktorá predstavuje širší historický kontext výstavy. S využitím obrazového a audiovizuálneho materiálu informuje o kľúčových udalostiach slovenského štátu vysvetľuje, za akých okolností došlo k osamostatneniu Slovenska, ako sa situácia v ňom vyvíjala počas II. svetovej vojny a prečo bol po Hitlerovom páde nevyhnutný jeho zánik.

Kurátorkami výstavy sú Katarína Bajcurová (SNG), Petra Hanáková (SNG) a Bohunka Koklesová (VŠVU).

Ako citovať tento článok:

red. sen x skutočnosť. Umenie a propaganda 1939 – 1945 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/02/2017. Získané 30/03/2023 - 04:48. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sen-x-skutocnost-umenie-propaganda-1939-1945