Sex v komunizme

ASPEKT pozýva na stretnutie so sociologičkou Kateřinou Liškovou, ktorá bude hovoriť o téme Sex v komunizme. Premeny československej sexuológie v období od 50. do 80. rokov 20. storočia.

KEDY: pondelok 22. septembra 2014, 17.00
KDE: Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava

Ak vás zaujíma: Ako sa menili rodové a sexuálne režimy od 50. do 80. rokov 20. storočia v Československu? Aké druhy sexuálnych praktík a rodových identít považovala československá sexuológia za normálne a ktoré boli diagnostikované ako úchylné a patologické? Akú genealógiu pripisovala sexuológia deviáciám? Ako sa menilo vnímanie rodiny a roly muža a ženy? Do akej miery sú sexuologické diskurzy disciplinujúce a nakoľko sú prístupné zmene a reflexii? Príďte na stretnutie s Kateřinou Liškovou z Masarykovej univerzity v Brne, pýtajte sa, počúvajte a diskutujte.

V záujme organizácie podujatia vás prosíme o potvrdenie účasti e-mailom čím skôr. Na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk pošlite mail s predmetom „Sex v komunizme“ a do textu správy uveďte počet osôb, ktoré majú o účasť na podujatí záujem. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

 

 

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Ako citovať tento článok:

red. Sex v komunizme In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 11/09/2014. Získané 16/07/2024 - 21:08. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sex-v-komunizme