Sexistický kix – vyhlásenie rozhodnutia o udelení anticeny za najsexistickejšiu reklamu

Na anticenu Sexistický kix verejnosť nominovala 32 sexistických reklám, ktoré sa od 1. januára 2015 objavovali vo verejnom a internetovom priestore na Slovensku. „Pri spracovávaní jednotlivých nominácií sme boli milo prekvapené. Ľudia v zdôvodneniach svojich nominácií ukázali pochopenie, že sexizmus a násilie v reklame nie sú len nepríjemné, ale aj nebezpečné svojimi dôsledkami pre reálne životy ľudí. Najčastejšie boli nominované reklamy, ktoré použili sexualizované ženské telo bez súvisu s ponúkaným produktom,“ komentovala priebeh nominácií koordinátorka projektu Jitka Dvořáková. Spomedzi nominácií sa potom rozhodovalo o dvoch anticenách: o jednej rozhodla verejnosť a o druhej odborná porota v zložení Róbert Slovák (Klub reklamných agentúr Slovenska), Eva Rajčáková (Rada pre reklamu),  Kristýna Pešáková (NESEHNUTÍ), Paula Jójárt (psychologička a rodová expertka), Katarína Farkašová (Aliancia žien – Cesta späť), Jana Cviková (ASPEKT).
Rodová expertka, prekladateľka a literárna vedkyňa Jana Cviková o skúsenostiach s realizáciou a procesom vyhodnocovania anticeny povedala: „Záujem verejnosti o pilotný ročník Sexistického kixu, ako aj zhoda výsledkov hlasovania verejnosti a odbornej poroty svedčia o tom, že takáto anticena má v slovenskom prostredí dôležité miesto ako nástroj verejnej kritiky a odmietnutia znevažovania ľudí, najčastejšie ľudí ženského rodu, v reklame. Pre jej ďalšie úspešné fungovanie bude kľúčové pokračovanie a prehlbovanie spolupráce odborníčok a odborníkov na rodovú problematiku a z oblasti reklamy a marketingu.“ Priebeh a výsledky pilotného ročníka anticeny Sexistický kix sledoval ako porotca aj generálny riaditeľ Klubu reklamných agentúr Slovenska Róbert Slovák: „Je neuveriteľné, že v roku 2016 sa nájdu zadávatelia, ktorí považujú sexistické dvojzmysly či zobrazenia za účinný nástroj komunikácie aj takých služieb a produktov, ktoré sú z úplne iného súdka – ako napríklad záložňa. Oveľa tragickejšie však je, keď sa na takúto nízku úroveň komunikácie podujme osoba snažiaca sa o verejnú funkciu, v rámci ktorej má definovať nejaké celospoločenské štandardy, má byť morálnou autoritou a má sa spolupodieľať na nastavovaní pravidiel a zákonov, ktorými sa bude riadiť celá spoločnosť. Je to smutné aj v súvislosti s mnohoročnou snahou naozaj kultivovaných a šikovných žien vymaniť sa spod obrazu ‚estetického doplnku‘ či sexuálneho objektu.“  Pre zadávateľa najsexistickejšej reklamy pripravila Aliancia žien – Cesta späť v spolupráci s partnerskou organizáciou ASPEKT vecnú anticenu v podobe balíčka publikácií o rodovej rovnosti.

Odovzdávanie anticeny prebehne na tlačovej konferencii v utorok 19. apríla o 11. hod. v Café Scherz v Bratislave (Partizánska 2).

Ako citovať tento článok:

red. Sexistický kix – vyhlásenie rozhodnutia o udelení anticeny za najsexistickejšiu reklamu In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/04/2016. Získané 18/07/2024 - 06:41. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sexisticky-kix-vyhlasenie-rozhodnutia-o-udeleni-anticeny-za-najsexistickejsiu-rekla