Sexistickým kixom roku 2018 sa stáva...

Počas medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách udelil tím Sexistického kixu dve anticeny za najsexistickejšiu reklamu. Spomedzi 112 nominovaných reklám ich vybrali odborná porota a široká verejnosť. V hlasovaní verejnosti dostala najvyšší počet hlasov reklama na ťažné zariadenia spoločnosti TV Trailer, porota zložená z rodových a reklamných  expertiek a expertov sa zhodla na reklame firmy Klenoty Aurum.

„Séria v sebe spája tie najprimitívnejšie rodové stereotypy a využívanie vulgarizmov ako 'ozvláštňujúceho' prvku s úplnou dehonestáciou vzťahu medzi ženami a mužmi. Prezentovať predajnosť a kúpiteľnosť vzťahu ako niečo samozrejmé a navyše vtipné považujem za priam spoločensky nebezpečné; ide o normalizáciu asymetrie vo vzťahu. Na Patrónke v Bratislave sa takýto bilbord obzvlášť absurdne ocitol nad pútačom materskej školy,” zhodnotila reklamnú kampaň klenotníctva rodová expertka, prekladateľka a literárna vedkyňa Jana Cviková.

Podľa reklamného stratéga Pavla Minára „bolo pravdepodobne stratégiou získať pozornosť tých ľudí, ktorí považujú klenoty za nedostupný luxus. Výsledkom je však hlúpa a vulgárna reklama, ktorá zahnusuje verejný priestor,” uviedol.

O sexistických reklamách v tomto ročníku rozhodovali odborníčky a odborníci – Jana Cviková, spoluzakladateľka feministickej organizácie ASPEKT, rodová expertka Paula Jójárt, riaditeľka Aliancie žien – Cesta späť Katarína Farkašová, sociologička a členka arbitrážnej komisie Rady pre reklamu Oľga Gyárfášová, Kristína Pešáková z českej organizácie Nesehnutí, výkonná riaditeľka Rady pre reklamu Eva Tiko Rajčáková, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oľga Pietruchová, zakladateľ brandingovej a marketingovej spoločnosti Inspirations Minar Pavol Minár, prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska Róbert Slovák a spoluzakladateľ reklamnej agentúry Triad Martin Woska.

Najviac palcov dole od verejnosti získala reklama na ťažné zariadenie

Tento rok hlasovalo za anticenu Sexistický kix takmer 1 400 ľudí, čo je oproti minulému ročníku až o 600 viac. V hlasovaní rozdali vyše 20 000 dislajkov, ktorými vyjadrili svoj nesúhlas so sexizmom v reklame. Najvyšší počet hlasov od širokej verejnosti dostala reklama spoločnosti RV Trailer na ťažné zariadenia s počtom hlasov 653, čím si vyslúžila anticenu Sexistický kix.

„Reklama účelovo využíva časť ženského tela (fragmentáciu) bez súvisu s produktom. V spojení s headlinom je vizuál  dvojzmyselný, vulgárny a voči ženám ponižujúci. Samotný koncept danej reklamy ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a uvedené spojenie vizuálu a headlinu  porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti,” vyjadrila sa k výsledkom hlasovania verejnosti Eva Tiko Rajčáková, výkonná riaditeľka Rady pre reklamu.

V tesnom závese za anticenou sa v hlasovaní verejnosti umiestnili reklama pizzerie TUSI a inzerát na čistenie cesnaku v Raslaviciach od neznámej firmy.

Reklama pizzerie TUSI, ktorá sexualizovane zobrazuje ženu bez súvislosti s produktom a stereotypne poukazuje na atribúty „správnej“ ženy a jej miesto v kuchyni, získala od verejnosti 623 palcov dole. Inzerátu neznámej firmy s ponukou práce čistenia cesnaku za nižšiu mzdu pre ženy ako mužov, ktorý je ukážkou rodovej diskriminácie, udelila verejnosť 540 hlasov.  


Iniciatíva Sexistický kix vznikla v rámci aktivít Aliancie žien – Cesta späť. Spolu s partnerskou organizáciou ASPEKT pripravili pre zadávateľov reklamných kixov balíček publikácií venovaných rôznym témam z oblasti rodovej rovnosti.

 

Kedy je reklama sexistická? Čítajte na: ruzovyamodrysvet.sk

 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Sexistickým kixom roku 2018 sa stáva... In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/12/2018. Získané 17/07/2024 - 15:04. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sexistickym-kixom-roku-2018-sa-stava