Spomienka na Paulu Jójárt v Prahe

V stredu 1. marca bude v Prahe spomienka na našu kamarátku, kolegyňu, feministickú aktivistku, rodovú expertku, psychologičku Paulu Jójárt. Paula zomrela 27. januára 2023 a chýba ľudskoprávnemu a feministickému prostrediu na Slovensku, manželovi Chrisovi, dcére Lei, ako aj kamarátkam a kolegyniam v Česku.

Príďte si pripomenúť Paulin bohatý a farebný život, počas ktorého sa dotkla veľkého množstva vecí a ovplyvnila nesmierne veľa ľudí.

KEDY: 1. marca 2023 o 18.00

KDE: Střecha, Křemencova 7, Praha

Spomienku organizujú Vanda Černohorská, Diana Gregorová a Ľuba Kobová.

Paula vykonala obrovské množstvo práce, veľká časť z nej bola len málo platená a veľká časť dobrovoľnícka. Do 4. marca môžeme ešte podporiť jej najbližších TU.

 

Paula Jójárt sa narodila 2. júla 1977 v Bratislave. Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave (Mgr.) a rodové štúdiá na Central European University v Budapešti (MA). Svoju pracovnú kariéru začala v neziskovom sektore ako manažérka Dobrovoľníckeho centra SAIASCTS a dobrovoľná aktivistka (Amnesty International, Ulita, Q-archív a Altera). Publikačné začiatky sa viažu k feministickému časopisu Aspekt. Jej pracovné skúsenosti zahŕňajú pôsobenie v neziskovom sektore, ako aj vo verejnej správe (výskumná asistentka na Ekonomickej univerzite, vedúca oddelenia pre monitorovanie v programe EQUAL) a v medzinárodných organizáciách (UNDP Bratislava Regional Center – asistentka pre Gender Team, UN Women Skopje – programová špecialistka). Vzdelávacím aktivitám sa venovala od začiatku svojej pracovnej kariéry, od posilňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez interné organizačné vzdelávania pre tímy, ktorých bola súčasťou, až po príležitostné externé spolupráce. Dlhodobo spolupracovala s viacerými organizáciami a iniciatívami (ASPEKT, PDCS, Možnosť voľby, Sexistický kix, IVPR). Od roku 2013 pôsobila najmä v organizácii Možnosť voľby, kde sa spolupodieľala na príprave, dizajne a realizácii hĺbkových vzdelávacích programov v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien a rôznych analytických a výskumných aktivitách. Od roku 2016 spolupracovala aj s iniciatívou Sexistický kix ako konzultantka a členka odbornej poroty, podieľala sa na založení novej organizácie Bez sexizmu.

Bola milujúcou dcérou, sestrou, priateľkou, manželkou, matkou. Spolu s manželom Christianom vychovávali dcéru Leu. Zomrela 27. januára 2023 v Bratislave. 

 

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Spomienka na Paulu Jójárt v Prahe In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/02/2023. Získané 16/06/2024 - 13:45. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/spomienka-na-paulu-jojart-v-prahe