Sprievodca feminizmom pre mužov

Tradičné predstavy o ženách sa pomaly menia a menia sa aj životy žien. Ale ako to súvisí so životmi mužov? Podľa autorov knihy The Guy´s Guide to Feminism (Sprievodca feminizmom pre mužov) Michaela Kaufmana a Michaela Kimmela je nevyhnutné, aby sa muži vzdelávali v oblasti feminizmov, a tak pochopili, aké dôležité a pozitívne sú tieto zmeny pre nich samých. Kniha The Guy´s Guide to Feminism obsahuje abecedne zoradenú takmer stovku hesiel vysvetlených jednoducho, pútavo, vtipne aj satiricky, vážne a s hĺbkou. Prečítať si môžete zoznamy „naj 10“, mini príbehy, rozhovory či komiksy. Sprievodca feminizmom pre mužov tvrdí, že pochopenie a podpora feministických ideí môže pomôcť mužom žiť bohatší, plnší a šťastnejší život. Knihu nájdete v knižnici ASPEKTU.

Pozrite si prezentáciu Michaela Kimmela, v ktorej hovorí aj o knihe The Guy´s Guide to Feminism, o postojoch k feminizmom, o tom, prečo sú feminizmy pre mužov dôležité, o otcovstve a rodičovstve, starostlivosti o rodinu a domácnosť, zosúlaďovaní rodinného a pracovného života a ďalších veciach.

Ako citovať tento článok:

red. Sprievodca feminizmom pre mužov In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/06/2013. Získané 16/06/2024 - 12:47. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprievodca-feminizmom-pre-muzov