Sprievodné podujatia k výstave Anny Daučíkovej

Pozývame na sprievodné podujatia k výstave

Anna Daučíková. Work in progress: 7 situácií / 7 Situations

 

Prednáška Norberta Lacka na výstave Anna Daučíková

KEDY: utorok 11. február 2020, 18.00

O (strategických) vmedzerovaniach vo výtvarnej tvorbe a tvorbe existencie signovanej menom Anna Daučíková Prednáška filozofa Norberta Lacka je pokusom o vyjadrenie konceptuálnych rámcov špeciálnych pojmov v tvorbe Anny Daučíkovej (napr. morfovanie, alomorfovanie, chumle či chumle koincidencií) a prostredníctvom nich tiež snahou porozumieť výtvarným a existenčným aktivitám autorky – rozpúšťaniu rámcov identity. Výtvarná tvorba, texty a prednášky, rovnako život Anny Daučíkovej, v sebe nesú experimentovanie s možnosťami „neidentitného stávania sa iným“. Úvaha, ktorá je pre slovenské súčasné výtvarné umenie jednou z najpodnetnejších.

 

Rozhovor Anny Daučíkovej, Alice Koubovej a Moniky Mitášovej

KEDY: streda 12. február 2020, 18.00

Stretnutie na výstave Anna Daučíková. Work in progress: 7 situácií / 7 Situations bude mať formu pomalej spoločnej chôdze siedmimi situáciami, ktoré charakterizujú jednotlivé miestnosti výstavy.

Cieľom spoločného kráčania a rozhovorov medzi autorkou, filozofkou a kurátorkou bude hľadanie ciest, ako dané „si­tuácie“ rozvinúť ďalej. Interakcia, ktorá by mala byť provo­katívna i vzájomne podporujúca, môže inšpirovať aj ďalších účastníkov k zapojeniu sa do tvorby nových významov z diela Anny Daučíkovej.

 

Uvedenie knihy: Alice Koubová – Myslet z druhého místa

KEDY: štvrtok 13. február 2020, 18.00

Alice Koubová predstaví tému svojej knihy Myslet z druhého místa. K otázke performativní filosofie (NAMU, 2019) v rozhovore s filozofom Petrom Šourkom, redaktorom stanice Vltava ČRo. Autorka sa prostredníctvom nej usiluje ukázať, že dôsled­ky performatívneho obratu, ktorý v 20. storočí nastal ako v umení, tak vo filozofii, nie sú pre filozofiu fatálne, ale ob­rodné. Pokiaľ sa filozofia začne vnímať bez dôrazu na vlastnú dôležitosť a postaví sa voči performancii na druhú miesto, má šancu transformovať sa do odľahčenejšieho a možno zod­povednejšieho prístupu k svetu. Namiesto filozofie obrany sa ponúka filozofia saturovaná, závislá, nedokončená, uvoľnená od potreby sústavnej sebekontroly a pritom „dostatočne dobrá“.

 

Podujatia budú prebiehať na 3. poschodí Esterházyho paláca, na Námestí Ľ. Štúra 4 v Bratislave. Výstava potrvá do 29. 3. 2020. Kurátorkou výstavy je Monika Mitášová.

 

 Vstupné: 2 €/ 1 €

 

Ako citovať tento článok:

red. Sprievodné podujatia k výstave Anny Daučíkovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 11/02/2020. Získané 28/06/2022 - 01:37. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprievodne-podujatia-k-vystave-anny-daucikovej