Štrajk matiek

red.

Na podujatí Think Tank Feministyczny: Poľské ženy štrajkujú, ktoré sa uskutoční v piatok 23. mája v Poľskom inštitúte v Bratislave, premietneme film Štrajk matiek so slovenskými titulkami.

 

(Strajk matek, 2010, 22 min)

 

Keď  boli na konci 90. rokov vo Wałbrzychu zatvorené továrne a 25 tisíc ľudí stratilo prácu, vznikla pri meste zvláštna ekonomická zóna. Pracujúce a pracujúci sú v nej najímaní na prácu prostredníctvom pracovných agentúr, pracujú na zmluvy na veľmi krátku dobu za veľmi nízku mzdu. „Pracujeme dva, tri dni, potom musíme aj mesiac alebo dva čakať, než nás znovu zavolajú,“ hovorí jedna zo žien. Ich príjmy sú nepostačujúce. Matky samoživiteľky sa preto  rozhodnú, že obsadia neobývané domy v bývalom banskom meste. Alternatívou je nemať domov, spoliehať sa na pomoc od rôznych organizácií a riskovať, že im deti odoberú do ústavnej starostlivosti.

Autorky filmu Magda Em a Małorzata Maciejewska dostali za realizáciu filmu a výskumu v roku 2012 cenu Okuliare rovnosti, ktorú udeľuje Nadácia Izabely Jarugi-Nowackej. (Izabela Jaruga-Nowacka bola poľská politička a feministka. Zahynula pri tragickej leteckej nehode v ruskom Smolensku.)

Vznik filmu podporila Filia Frauenstiftung.

Ako citovať tento článok:

red. Štrajk matiek In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/05/2014. Získané 14/04/2024 - 12:20. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/strajk-matiek