Stretnutie so spisovateľkou Irenou Brežnou v Bratislave

ASPEKT a Mestská knižnica v Bratislave pozývajú na stretnutie so spisovateľkou Irenou Brežnou

KEDY: vo štvrtok 21. júna 2012, 17.00 hod.

KDE: letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26, Bratislava

Po nemecky píšuca spisovateľka slovenského pôvodu Irena Brežná je prítomná na slovenskom knižnom trhu už dvadsať rokov. V roku 1992 jej vo vydavateľstve Archa vyšla knižka Psoriáza, moja láska, pred siedmimi rokmi vydal ASPEKT zbierku literárnych reportáží a prozaických textov s názvom Tekutý fetiš. Zatiaľ poslednou knihou Ireny Brežnej v slovenčine je autobiografický román Na slepačích krídlach (ASPEKT 2008, 2010), v ktorom prostredníctvom detskej hrdinky Jany podáva svedectvo o atmosfére slovenského malomesta 50. a 60. rokov.

Letné stretnutie prevedie publikum rôznymi obdobiami i literárnymi aspektmi tvorby Ireny Brežnej, pripomenie texty staršie i nové a predstaví aj tie pripravované. Podujatie moderuje Jana Cviková, ktorá tvorbu Ireny Brežnej dôverne pozná ako vydavateľka a prekladateľka.

 

560Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Záujmové združenie žien ASPEKT.

Ako citovať tento článok:

red. Stretnutie so spisovateľkou Irenou Brežnou v Bratislave In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/06/2012. Získané 19/06/2024 - 18:02. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/stretnutie-so-spisovatelkou-irenou-breznou-v-bratislave