Symbolická biografia upíra

Túto knihu Marie Janion (1926) môžeme čítať ako ďalší príspevok k jej zápasu o „paradigmu romantizmu a existencie". Mýtus o upírovi sa v jej podaní mení na „alternatívnu históriu ľudstva".

Čítajte celú recenziu.

Článok pôvodne vyšiel vo World Literature Studies: časopis pre výskum svetovej literatúry, 2011, vol 3[20], no. 1.

Ako citovať tento článok:

red. Symbolická biografia upíra In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2011. Získané 14/04/2024 - 16:41. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/symbolicka-biografia-upira