Tělesnost, která není objektem

Výstava Anny Daučíkovej

Vizuálna umelkyňa a spoluzakladateľka ASPEKTU Anna Daučíková vystavovala svoje diela do konca marca v pražskej galérii Futura. V článku Pavla Sterca a Martina Vrbu sa o výstave i autorkinej tvorbe dočítate viac. Prečítajte si tiež rozhovor s autorkou, ktorý vyšiel na blogu galérie Futura.

„Způsob práce nás na první pohled nabádá hledat interpretační schémata ve vodách feminismu a queer, nicméně nejpřesnějším zaměřením autorčiny tvorby je intersekcionalita, která tematiku feminismu a queer rozvíjí. Zaměřuje se totiž na jedné straně na propojování nejrůznějších druhů útlaku – například rasového, třídního nebo genderového – a na straně druhé zdůrazňuje provázanost jejich emancipačních zápasů, které nelze vést izolovaně. Dokonce je nelze vést pouze z barikád, ale také z bytů a postelí.“

*

„Ačkoli Daučíková mluví polyfonií hlasů, jež běžně budeme vnímat jako disparátní, v autorčině díle spolu vytvářejí jednoduchý řád, který působí prostě, věcně a nepotřebuje ke svému obhájení stylistické kudrlinky. Jednoduchá forma a silný obsah dohromady tvoří výpověď, která už nepotřebuje ke svému sdělení žádné další podpůrné umělecké mechanismy. Tím se řadí mezi ty umělce, kteří se nesnaží nacházet ‘neredukovatelnou komplexitu’, ani mezi ty, kteří ve zdánlivě jednoduchých jevech objevují například běžně neviditelné komplexní relace, kontext, apod. Jejím způsobem práce je naopak zjednodušování zdánlivě komplexních fenoménů.“

 

Celý článok Pavla Sterca a Martina Vrbu si môžete prečítať na: www.a2larm.cz

Ako citovať tento článok:

red. Tělesnost, která není objektem In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/05/2016. Získané 23/05/2024 - 17:45. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/telesnost-ktera-neni-objektem