Týždeň po vyhlásení Výzvy slovenským divadlám a občianskej iniciatívy Biela stuha

V septembri 2015 predseda Banskobystrického samosprávneho kraja bez udania dôvodu nepodpísal dotačnú zmluvu na grant STOP EXTRÉMIZMU!, ktorý Ministerstvo zahraničných vecí SR udelilo Bábkovému divadlu na Rázcestí. Pár týždňov predtým postihol obdobný osud Divadlo Štúdio tanca. To bolo nútené kvôli nepodpísaniu dotačnej zmluvy zrušiť medzinárodný tanečný festival Štyri (+2) dni tanca pre vás. 29. septembra 2015 BDNR zverejnilo svoj postup voči mocenským autoritárskym praktikám vrcholných predstaviteľov BBSK. Ide o následné kroky: výzva slovenským divadlám, pokračovanie projektu STOP EXTRÉMIZMU!, vyhlásenie zbierky na podporu projektu a súčasne občianskej iniciatívy Biela stuha. Divadlo Štúdio tanca bolo prvou z inštitúcií, ktoré sa k týmto zámerom a aktivitám pridalo.

Dňa 29. septembra 2015 sa v priestoroch BDNR stretli zástupcovia a zástupkyne divadiel a kultúrnych inštitúcií Banskobystrického samosprávneho kraja (Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Štúdio tanca, O. Z. za! amfiteáter, Štátna opera, Záhrada CNK, Divadlo z Pasáže, Medzibrodské kočovné divadlo) a o deň neskôr vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom protestujú proti mocenským a nekompetentným zásahom predsedu BBSK do umeleckých plánov divadiel a inštitúcií a predovšetkým proti nerešpektovaniu slobody tvorby.

Bábkové divadlo na Rázcestí zároveň oslovilo s danou výzvou divadlá na celom Slovensku. Od 30. septembra podporu oficiálne ohlásilo 18 profesionálnych divadiel zo Slovenska a Českej republiky (Slovenské národné divadlo, Bratislava; Bábkové divadlo, Žilina; Bábkové divadlo v Košiciach; Slovenské komorné divadlo, Martin; Městské divadlo Zlín; Divadlo Loutek, Ostrava; Štátne divadlo Košice; Divadlo LUDUS, Bratislava; Divadlo LETÍ Praha; Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica; Štátna opera, Banská Bystrica; Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica; Divadlo SkRAT, Bratislava; Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra; ASTORKA Korzo ´90, Bratislava; Divadlo Jonáša Záborského, Prešov; Divadlo GUnaGU, Bratislava; Divadlo Andreja Bagara, Nitra), 10 neprofesionálnych a nezávislých divadiel (Stanica - Žilina Záriečie; Záhrada CNK, Banská Bystrica; Divadlo na Peróne, Košice; Divadlo na Vysokej Nohe, Banská Bystrica; A4 - Nultý priestor, Bratislava; Medzibrodské kočovné divadlo, Debris Company; Divadlo Pôtoň, Bátovce; Divadlo Zelienka, Zvolen; Ticho a spol., Bratislava) viac než 20 umeleckých a neumeleckých inštitúcií, asociácií a združení, ale aj redakcie divadelných periodík, Katedra teórie a kritiky DAMU v Prahe a renomované medzinárodné festivaly Divadelná Nitra, Arteterapia a medzinárodný festival Spectaculo Interesse CZ.

Dňa 6. októbra 2015 uverejnilo Slovenské národné divadlo v Bratislave komuniké s podpornými stanoviskami pre BDNR a Divadlo Štúdio tanca so štyrmi videospotmi a priamymi odkazmi predsedovi BBSK. K téme sa vyjadrujú Roman Polák, riaditeľ činohry SND a členovia činohry SND Jozef Vajda, Martin Huba a Milan Ondrík. SND tiež informovalo verejnosť a médiá, že dňa 24. októbra 2015 v sále činohry odohrá predstavenie Labyrinty a raje Jána Ámosa a výťažok z predaja vstupeniek chce venovať na zbierku Kultúra na rázcestí, na podporu umenia a kultúry v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Dňa 24. 10. 2015 sa v Modrom salóne SND uskutoční predstavenie podľa poviedky Ireny Brežnej List čiernemu synovi, ktoré je súčasťou projektu STOP EXTRÉMIZMU! Po predstavení bude nasledovať diskusia o vzniknutej situácii s pozvanými hosťami a hostkami.

V Bábkovom divadle na Rázcestí budú hosťovať dňa 9. decembra 2015 herci divadla ASTORKA Korzo ´90: Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky. Predstavenie Na koho to slovo padne je organizované na podporu Bábkového divadla na Rázcestí. Maďarský dramatik Gábor Görgey napísal túto hru ako metaforu o moci, jej deštruktívnej sile a zle, ktoré prináša. Bratislavskí herci sa rozhodli, že inscenácia práve s takouto témou je vhodným protestom proti momentálnemu stavu kultúry v Banskobystrickom kraji. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove sa tiež pripojilo k výzve a pozvalo BDNR na hosťovanie. Dňa 10. novembra 2015 odohrá Bábkové divadlo na Rázcestí v Prešove inscenáciu Neplač, Anna v réžii Mariána Pecka, ktorá sa venuje téme domáceho násilia.

Od 1. októbra 2015 je na portáli LudiaLudom.sk vyhlásená verejná zbierka na podporu projektu STOP EXTRÉMIZMU! Do stredy 7. októbra sa divadlu podarilo vyzbierať 1629 €, čo predstavuje 23% z neschválenej dotácie potrebnej na zrealizovanie projektu. O možnosti podpory nás informovala aj Nadácia Orange. BDNR sa v týchto dňoch uchádza o jej finančnú podporu prostredníctvom grantu. BDNR vyzvalo listom kultúrnu komisiu BBSK, aby interpelovala predsedu BBSK, nech zverejní, koľko dotačných zmlúv v oblasti kultúry a školstva nepodpísal (nielen v divadle), nakoľko máme informácie o viacerých projektoch, čo neboli odobrené a dotácie sa museli vrátiť. Záujem o situáciu v oblasti kultúry v BBSK prejavili členovia a členky Výboru NR SR pre kultúru a médiá a komunikujú v tejto veci priamo s BDNR a Divadlom Štúdio Tanca. Dňa 9. októbra BDNR získalo finančný dar vo výške 7 000 € od poslancov a poslankýň BBSK za Smer ­SD v zastúpení vedúcej kultúrnej komisie Ľubice Laššákovej na podporu ďalšej činnosti divadla.

V Banskej Bystrici, ale aj v ďalších regiónoch Slovenska sa rozširuje protestná iniciatíva BIELA STUHA. S bielou stuhou sa odohralo predstavenie Anjelik, žirafa a stolček alebo o (ne)zmysle, v Slovenskom komornom divadle v Martine dňa 2. októbra. V ten istý deň sa biela stužka stala súčasťou vernisáže výstavy Erika Šilleho Spiaca voda II. v Schemnitz Gallery v Banskej Štiavnici. Následne, dňa 5. októbra s bielou stuhou odohrali predstavenie Seňora herci a herečky DJZ Prešov. Bielu stuhu nosia členovia a členky Mestského divadla Zlín. Biela stuha visí na ostnatom drôte okolo portálu Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Bielu stuhu si na zápästia viažu mnohí členovia a členky ochotníckych súborov, divadiel na Slovensku a diváci a diváčky (mladí ľudia, matky a otcovia, ktorí prišli na predstavenie so svojimi deťmi) Bábkového divadla na Rázcestí po každom predstavení. Študenti a študentky Katedry bábkarskej tvorby a ich vedenie nosia biele stužky. Biela stuha sa stala aktuálnym symbolom festivalu Spectallo Interesse, Ostrava CZ, kde účastníci a účastníčky festivalu na úvodnom ceremoniáli predniesli oficiálne pripojenie sa k výzve BDNR. Biela stuha vyjadruje občiansky nenásilný protest proti mocenským a totalitným praktikám vedúcich predstaviteľov BBSK. Biela stuha vyjadruje právo na slobodnú voľbu a súčasne je vyjadrením odmietnutia rabiátnych postojov súčasného vedenia BBSK a kultúrnej zaostalosti, ktorej sa, žiaľ, stali súčasťou dve z troch divadiel v BBSK.

Ďakujeme všetkým, ktorí vyjadrili svoj profesionálny a občiansky postoj v prospech slobody tvorby. Ďakujeme všetkým za prelomenie mlčania. Bez vás by to nemalo zmysel.

Bábkové divadlo na Rázcestí

Ako citovať tento článok:

red. Týždeň po vyhlásení Výzvy slovenským divadlám a občianskej iniciatívy Biela stuha In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/10/2015. Získané 18/07/2024 - 06:22. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/tyzden-po-vyhlaseni-vyzvy-slovenskym-divadlam-obcianskej-iniciativy-biela-stuha